DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca

Objavljeno: 24.07.2017.

Provedbom projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ doprinosi se razvoju i promociji održivih i kvalitetnih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, temeljenim na principima rada s mladima. Projekt će, kreiranjem i provedbom volonterskih programa temeljenim na potrebama i interesima učenika te korištenjem resursa u lokalnoj zajednici, promovirati vrijednosti i prednosti volontiranja. Također će doprinijeti povećanju broja učenika uključenih u volonterske aktivnosti u ustanovama i organizatorima volontiranja u lokalnim zajednicama.


Ciljevi projekta su:   

-    Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa u odgojno – obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima
-    Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno - obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima u dvije lokalne zajednice: Zagrebu i Karlovcu.

Osim ciljeva, projektom će se nastojati ostvariti i postavljene očekivane rezultate. Obzirom na postojanje nedostatnih kapaciteta organizatora volontiranja u lokalnim zajednicama (ustanova i organizacija civilnog društva) za uključivanje volontera u  volonterske aktivnosti, odnosno u području menadžmenta volontera, devet organizacija civilnog društva sudjelovat će u aktivnostima izgradnje kapaciteta za svoje područje rada, kroz uključivanje trideset zaposlenika organizatora volontiranja (predstavnika organizacija civilnog društva i javnih ustanova) u program edukacije i savjetovanja iz područja menadžmenta volontera u svrhu uspostave i/ili unaprjeđenja volonterskih programa organizatora volontiranja,  čime će se  pridonijeti kvaliteti i promociji volonterskih programa među učeničkom populacijom u Zagrebu i Karlovcu.  

Također, projektne aktivnosti doprinijet će uključivanju dvadeset volontera, studenata te drugih mladih osoba, u redovite volonterske aktivnosti u ukupnom trajanju od šesto volonterskih sati, dok će im sudjelovanje u kreiranju i provedbi volonterskih programa temeljenih na principima rada s mladima omogućiti kontinuirano i sustavno osposobljavanje, odnosno stjecanje osobnih i profesionalnih kompetencija u području rada s mladima.

Obzirom na zaokret u programiranju programa odgoja i obrazovanja - prijenosa znanja na razvijanje kompetencija kod učenika i ostvarivanje ishoda učenja - omogućavanjem sudjelovanja u volonterskim aktivnostima za sto učenika srednjoškolskih programa obrazovanja, kao obliku neformalnog programa obrazovanja učenike se potiče na razvijanje  samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti te ih se osposobljava za proces cjeloživotnog učenja. Učenici će kroz volonterske  programe imati priliku razviti i unaprijediti socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetnost, osvijestiti i definirati vlastiti proces učenja te samo-vrednovati ishode ostvarivanja navedenih kompetencija.  

Temeljem procjene potreba učeničke populacije iste će se poticati na osmišljavanje i uspostavu odnosno unaprjeđenje volonterskih programa kao i na uključivanje u volonterske aktivnosti organizatora volontiranja u Zagrebu i Karlovcu.

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Carpe diem - udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece mladih i odraslih, Mrežom mladih Hrvatske te XII. gimnazijom u Zagrebu  od  01. lipnja 2017. godine do 30. studenog 2018. godine. Suradnici na projektu su: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, Prehrambeno tehnološka škola u Zagrebu, Veterinarska škola u Zagrebu, Škola za cestovni promet u Zagrebu, Tehnička škola Karlovac, Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Ukupna vrijednost projekta, kojeg je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ i sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, jest 907.678,79 kuna.

Kontakt osobe za više informacija o projektu:
- Emina Horvat, voditeljica projekta; emina@ambidekster.hr
- Ljiljana Ban, koordinatorica projekta u Zagrebu: ljiljana.ambidekster@gmail.com
- Lana Budrovac, koordinatroica projekta u Karlovcu: lana@carpediem.hr


Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Ambidekster kluba.

Više informacija o Europskom socijalnom fondu, Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali, možete saznati na mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr

FOTOGALERIJA

Završna konferencija projekta

Objavljeno: 27.11.2018.

Završna konferencija projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ održat će se u četvrtak 29.11.2018. od 9.30h do 14h u Novinarskom domu, Perkovčeva ulica 2, Zagreb.

... Read more ...

PREZENTACIJSKI SASTANCI ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U OKVIRU PROJEKTA „ZAVRTI PROMJENU“

Objavljeno: 19.03.2018.

Ambidekster klub u okviru svojeg projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“, proveo je niz prezentacijskih sastanaka organizatora volontiranja za učenike članove volonterskih klubova.

... Read more ...

Održana je edukacija o menadžmentu volontera - uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama u okviru projekta „Zavrti promjenu“

Objavljeno: 23.11.2017.

Kako bi ostvarili jedan od ciljeva projekta „Zavrti promjenu- projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“, odnosno unaprijedili kapaciteti organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa u odgojno – obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima, aktivnosti su usmjerene na umrežavanje dionika u lokalnoj zajednici, odnosno poticanje suradnje između organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova i ustanova socijalne skrbi u svrhu uspostave i/ili unaprjeđenja volonterskih programa koje u svoje aktivnosti uključuju učenike srednjih škola. Temeljem rezultata procjene potreba i interesa srednjoškolaca vezano uz oblik i vrstu volonterskih aktivnosti, organizatori volontiranja koji djeluju u područjima koje učenici procjenjuju najpoželjnijima prepoznati su i pozvani na suradnju u projektu.

 

... Read more ...

Održana edukacija „Rad s mladima“ za volontere/ke na poziciji „Suradnik/ica za rad s mladima“ u okviru projekta „Zavrti promjenu“

Objavljeno: 27.10.2017.

Edukacija „Rad s mladima“ u organizaciji partnerske udruge Mreže mladih Hrvatske, okupila je volontere i volonterke uključene u projekt „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ u razdoblju od 05. do 08.10.2017.

Kako bi se volonteri i volonterke što bolje pripremili za ulogu u projektu, kao (su)voditelji/ce radionica i aktivnosti kreiranja i provedbe volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, trenerice Antonija Bračulj i Sunčana Kusturin svojim su načinom vođenja te različitim iskustvenim vježbama predstavile i objasnile temeljne principe rada s mladima.

... Read more ...

Edukacija Uvod u rad s mladima

Objavljeno: 25.10.2017.

Održana je edukacija „Uvod u rad s mladima“ za stručnjake  iz suradničkih ustanova u okviru projekta „Zavrti promjenu- projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“

Kako bi unaprijedili kapacitete organizatora volontiranja za razvoj volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi koji se temelje na principima rada s mladima, potrebno je educirati naše stručne suradnike i nastavnike kako bi preuzeli zadatke koordinatora volontera ispred ustanove. Osim znanja o menadžmentu volontera, potrebna su i znanja o radu s mladima, kako bi naši volonterski programi ispunili svoju svrhu te omogućili uključivanje učenika u sve faze njihove uspostave i razvoja, odnosno od faze procjene potreba i interesa te definiranja problema do kreiranja i implementacije rješenja u svojoj školskoj okolini i lokalnoj zajednici.

Edukacija „Uvod u rad s mladima“ održana je 27. i 28. rujna 2017. godine, u organizaciji partnerske organizacije Mreže mladih Hrvatske.

... Read more ...

Poziv volonterima na sudjelovanje u projektu Zavrti promjenu

Objavljeno: 16.08.2017.

Ambidekster klub nositelj je projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ koji se provodi u partnerstvu s udrugom Carpe Diem iz Karlovca, Mrežom mladih Hrvatske i XII. gimnazijom Zagreb.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta su:
­    Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima.
­    Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima u dvije lokalne zajednice: Zagrebu i Karlovcu.
Volonteri/ke se u projekt uključuju na volonterskoj poziciji „Suradnik/ca za rad s mladima“ te aktivno sudjeluju u uspostavi i provedbi volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama.  
Volonterski angažman volontera/ki na poziciji „Suradnik/ica za rad s mladima očekuje se u razdoblju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine, kontinuirano jednom tjedno.
U volonterske aktivnosti uključujemo ukupno 20 volontera, od kojih će 12 volontirati na području Grada Zagreba, a 8 u Karlovcu.

... Read more ...

Poziv organizatorima volontiranja na suradnju u projektu „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“

Objavljeno: 14.08.2017.

Ovim putem pozivamo organizatore volontiranja (organizacije civilnog društva i javne ustanove) na sudjelovanje u aktivnostima projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ kojeg udruga Ambidekster klub provodi u partnerstvu s Mrežom mladih Hrvatske, udrugom Carpediem te XII. gimnazijom Zagreb...

... Read more ...

Održani sastanci sa predstavnicima partnera i suradnika na projektu „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“

Objavljeno: 24.07.2017.

Među prvim projektnim aktivnostima, u sklopu projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih klubova srednjoškolaca“, u prostorijama Ambidekster kluba, 27. lipnja 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima partnerskih organizacija – Carpe diem, Mreže mladih Hrvatske te XII. gimnazije Zagreb. 04. srpnja 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima suradničkih odgojno - obrazovnih ustanova u Zagrebu, stručnim suradnicima i nastavnicima Škole za cestovni promet, Prehrambeno-tehnološke škole, XII. gimnazije i Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.
Na sastancima je partnerima i suradnicima u ugodnoj atmosferi predstavljen akcijski plan, dogovorena je podjela glavnih zadataka te prvi koraci, kako bi provedba projekta bila što uspješnija.

... Read more ...

Svečana dodjela ugovora za projekte iz ESF poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Objavljeno: 24.07.2017.

Ambidekster klub sudjelovao je na svečanoj dodjeli ugovora za projekte iz ESF poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ koja je održana u 25. svibnja 2017. godine u Hrvatskom glazbenom zavodu, povodom otvorenja manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2017.

28 projekata odabrano je za financiranje bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna. Projekti će se provoditi u partnerstvu sa 70 udruga, 44 odgojno-obrazovne ustanove, 14 ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi i 3 jedinice lokalne i područne samouprave. U projektnim aktivnostima će sudjelovati 1.561 volonter koji će odraditi 67.444 volonterskih sati, što se procjenjuje na vrijednost od 2.225.652,00 HRK. Na linku možete saznati više informacija o samoj dodjeli te  dobiti uvid u galeriju fotografija.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.