DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Podrška romskoj djeci i mladima te njihovim obiteljima

Objavljeno: 03.10.2022.

Društveno uključena romska zajednica na području zagrebačke Peščenice je projekt koji Ambidekster klub provodi od 01.10.2019. godine te će ga nastaviti provoditi kroz 2022./2023. godinu. Na projektu su partneri Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Peščenica; Osnovna škola Vukomerec te Osnovna Škola Dr. Vinka Žganca iz Zagreba, a suradnici su i OŠ Žitnjak te OŠ Frankopan.

Opći cilj projekta je doprinos u smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice pružanjem stručne podrške u njihovom domu i naselju gdje žive.

Osiguravanje podrške roditeljima pripadnicima romske zajednice u njihovom naselju i domu provodi se na sljedeće teme:
- odgovorno roditeljstvo
- vođenje kućanstva
- raspolaganje sredstvima socijalnih naknada
- učenje odgovornog odnosa prema okolici
- razvijanje tolerantnog odnosa prema društvu
- prevencija alkoholizma i drugih oblika ovisnosti
- odgovorno seksualno ponašanje i prevenciju maloljetničkih trudnoća prepoznavanje trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja te drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu.

Kroz projekt se osnažuje roditelje iz obitelji koje se susreću s rizicima za odgovorno i kompetentno roditeljstvo te unaprjeđuje kompetencije članova obitelji u riziku i obitelji u cjelini za rješavanje problema i kriza s kojima se susreću te podržava organiziranje svakodnevnog funkcioniranja obitelji, primjerice: u vođenju kućanstva, raspolaganju kućnim budžetom kao i sredstvima socijalnih naknada, održavanjem čistoće i higijene, unapređivanjem odnosa s članovima obitelji, susjedstvom i zajednicom. Inicijalnim istraživanjem je obuhvaćeno 25 romskih obitelji, odnosno 129 korisnika. Za njih 20 osigurana je psihosocijalna podrška, njih 14 povezano je s pružateljima usluga u lokalnoj zajednici, a u početku 8 obitelji (60 članova), a nakon toga i 9 obitelji uključeno je u socijalnu uslugu mobilnog tima za intenzivne podrške. Kada je riječ o roditeljima, njihova dob kreće se od 25 do 55 godina. Dob djece je od 2 mjeseca pa do 20 godina.

Rad s djecom se sastoji od pomoći u učenju te radu na razvoju životnih, socijalnih i emocionalnih vještina. U sklopu projekta provode se individualne i grupne aktivnosti pomoći u učenju te inkluzivnih zajednica učenja, osobito za učenice i učenike OŠ Dr. Vinka Žganca i OŠ Žitnjak. U njih su uključene educirane studentice i studenti u ulozi socijalnih mentora. Kroz projekt se dodatno nastojalo unaprijediti socijalne vještine mladih pripadnika romske nacionalne manjine, provođenjem kreativno socijalizacijskih radionica, ali i osigurati podrška mladima kroz grupne aktivnosti. Kroz projekt se radi na povećanju informiranosti pripadnika romske zajednice o štetnosti alkoholizma i drugih ovisnosti, te o opasnostima trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja te drugih oblika nasilja.

Kroz projekt se provode i akcije solidarnosti te humanitarne akcije koje su izrazito važne obiteljima kojima nisu zadovoljene osnovne egzistencijalne potrebe. Kroz projekt se povećaju i stručni kapaciteti pružatelja usluga, izvoditelja intervencija, djelatnika iz sustava socijalne skrbi i volontera.

Kroz projekt se također kontinuirano pridonosi informiranju javnosti o kulturi i postignućima Romkinja i Roma te promovira projektne aktivnosti i ostvarene rezultate i to najviše kroz objave na mrežnim i FB stranicama Udruge Ambidekster klub i suradničkih udruga.

Projekt „Društveno uključena romska zajednica na području zagrebačke Peščenice“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

FOTOGALERIJA
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.