DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Programi i projekti

Objavljeno: 01.03.2022.

 

Aktualni programi i projekati koje provodi Ambidekster klub:

- MREŽA ZA AKTIVACIJU MLADIH
Ambidekster klub od 2021. gradi mrežu za aktivaciju mladih, povezujući organizacije i znanstvenu zajednicu. Kroz suradnju i edukaciju jačaju se resursi za rad s mladima. Projekt financira Europski socijalni fond.

- GO DO JEDNAKOPRAVNOG, SOLIDARNOG I UKLJUČIVOG DRUŠTVA!
Projekt "GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva" fokusira se na aktivno sudjelovanje mladih u obrazovnim politikama. Realizira se u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu i Rijeci, traje 18 mjeseci te surađuju četiri organizacije. Cilj je stvoriti uključiviji obrazovni sustav kroz dijalog s donositeljima odluka. Financiran je iz programa Erasmus+.

- PODRŠKA ROMSKOJ DJECI I MLADIMA TE NJIHOVIM OBITELJIMA
Ambidekster klub od 2019. provodi ovaj projekt s ciljem smanjenja socijalne isključenosti Roma. Projekt obuhvaća stručnu podršku romskim obiteljima, fokusirajući se na odgovorno roditeljstvo, prevenciju ovisnosti i nasilja, te podršku djeci u obrazovanju kroz mentore. Također se provode humanitarne akcije i promovira romska kultura.

- GRADIMO SPONE!
Ambidekster klub je pokrenuo projekt SPONA u suradnji s partnerima radi podrške mladima u riziku. Projekt, trajanja 14 mjeseci, fokusira se na ranjive skupine mladih, pružajući alate i edukativne materijale, posebno online priručnike. Financiranje od 487.589,91 kuna dolazi 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz državnog proračuna Hrvatske.

- ZAVRTI PROMJENU - KREATIVNE INICIJATIVE MLADIH
Ambidekster klub provodi projekt „Zavrti promjenu – Kreativne inicijative mladih“ za poticanje neformalnog obrazovanja učenika OŠ i srednjih škola, uz uključivanje roditelja i nastavnika. Projekt obuhvaća radionice, humanitarne akcije i natječaje te teži jačanju suradnje škole i zajednice. Financira ga Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

Ovdje navodimo popis aktualnih projekata koje provodi Ambidekster klub.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.