DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Programi i projekti

Objavljeno: 01.03.2022.

 

Aktualni programi i projekati koje provodi Ambidekster klub:

- KIS– Kultura izgradnje sigurnosti i nenasilja među mladima
Ambidekster klub u 2024. godini nastavlja s provedbom projekta „KIS– Kultura izgradnje sigurnosti i nenasilja među mladima“, koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a sufinanciran od strane Grada Zagreba.

- SUNČANA STRANA ULICE
Dođi na sunčanu stranu ulice! Program „Sunčana strana ulice“ - program za jačanje otpornosti i društveno uključivanje djece i mladih s problemima u ponašanju.

- MREŽA ZA AKTIVACIJU MLADIH
Ambidekster klub od 2021. gradi mrežu za aktivaciju mladih, povezujući organizacije i znanstvenu zajednicu. Kroz suradnju i edukaciju jačaju se resursi za rad s mladima. Projekt financira Europski socijalni fond.

- GO DO JEDNAKOPRAVNOG, SOLIDARNOG I UKLJUČIVOG DRUŠTVA!
Projekt "GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva" fokusira se na aktivno sudjelovanje mladih u obrazovnim politikama. Realizira se u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu i Rijeci, traje 18 mjeseci te surađuju četiri organizacije. Cilj je stvoriti uključiviji obrazovni sustav kroz dijalog s donositeljima odluka. Financiran je iz programa Erasmus+.

- PODRŠKA ROMSKOJ DJECI I MLADIMA TE NJIHOVIM OBITELJIMA
Ambidekster klub od 2019. provodi ovaj projekt s ciljem smanjenja socijalne isključenosti Roma. Projekt obuhvaća stručnu podršku romskim obiteljima, fokusirajući se na odgovorno roditeljstvo, prevenciju ovisnosti i nasilja, te podršku djeci u obrazovanju kroz mentore. Također se provode humanitarne akcije i promovira romska kultura.

- GRADIMO SPONE!
Ambidekster klub je pokrenuo projekt SPONA u suradnji s partnerima radi podrške mladima u riziku. Projekt, trajanja 14 mjeseci, fokusira se na ranjive skupine mladih, pružajući alate i edukativne materijale, posebno online priručnike. Financiranje od 487.589,91 kuna dolazi 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz državnog proračuna Hrvatske.

- ZAVRTI PROMJENU - KREATIVNE INICIJATIVE MLADIH
Ambidekster klub provodi projekt „Zavrti promjenu – Kreativne inicijative mladih“ za poticanje neformalnog obrazovanja učenika OŠ i srednjih škola, uz uključivanje roditelja i nastavnika. Projekt obuhvaća radionice, humanitarne akcije i natječaje te teži jačanju suradnje škole i zajednice. Financira ga Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- PROGRAM "MOJ ZDRAVI STIL"
Program "Moj zdravi stil" je usmjeren na prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja kod djece i mladih, s aktivnim sudjelovanjem roditelja, nastavnika, stručnjaka i volontera. Ključni principi programa uključuju sveobuhvatno planiranje i visoku razinu uključenosti korisnika u sve faze, od procjene do evaluacije aktivnosti.

- PROGRAM "UMREŽENI ZA ZDRAVLJE I OTPORNOST" 2022-2024
Program je usmjeren na osnaživanje i unaprjeđenje zdravlja djece i mladih u riziku. Program uključuje međusektorsku suradnju i umrežavanje dionika u zajednicama, obuhvaćajući odgojno-obrazovne, socijalne, zdravstvene ustanove, savjetovališta i organizacije civilnog društva. Aktivnosti uključuju radionice za mlade, kretalačko-kreativne aktivnosti, te partnerstvo i edukaciju s Centrom "Izvor Selce". Program je podržan od Ministarstva zdravstva i fokusiran je na prevenciju bolesti te promicanje zdravlja i dobrobiti ranjivih skupina.

- Projekt "Moj tata i ja"
Projekt „Moj tata i ja“ usmjeren je na osnaživanje očeva za veću uključenost u obiteljskom životu kao i na podizanje svijesti o jednakom značaju majčinske i očinske uloge za cjeloviti razvoj djeteta.
Ciljevi projekta orijentirani su osnaživanju pojedinaca i članova lokalne zajednice jednako kao i osvještavanju ove sveprisutne tematike te jačanje kapaciteta stručnjaka odgojno-obrazovnog sustava u radu s roditeljima. Preciznije, projektne aktivnosti su usmjerene na osnaživanje očeva za aktivno roditeljstvo te osnaživanje obitelji za izlazak iz kriza i bolje svakodnevno funkcioniranje, unapređenje znanja i vještina odgojno-obrazovnih djelatnika o načinima unapređenja komunikacije s roditeljima te načinima motiviranja i poticanja veće uključenosti očeva u odgoj i obrazovanje djeteta, povećanje stručnih kapaciteta izvoditelja intervencija, djelatnika iz sustava socijalne skrbi i volontera te povećanje opće informiranosti roditelja/skrbnika, djece i šireg građanstva za aktivno i odgovorno roditeljstvo, te senzibilizirati javnost o značaju majčinske i očinske uloge za cjeloviti razvoj djeteta.

 

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

Ovdje navodimo popis aktualnih projekata koje provodi Ambidekster klub.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.