DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

ZAVRTI PROMJENU - KREATIVNE INICIJATIVE MLADIH

Objavljeno: 01.12.2021.

Ambidekster klub provodi projekt „Zavrti promjenu – Kreativne inicijative mladih“ kako bi omogućio neformalno obrazovanje i razvoj inicijativa učenika viših razreda OŠ (6.-8.) i srednjoškolaca, uz uključivanje njihovih roditelja i nastavnika u stvaranju sigurnog i poticajnog okuženja u samoj školi i zajednici.

Ovim sveobuhvatnim projektom je planirano obuhvatiti učenike s teškoćama u razvoju, darovite učenike, opću populaciju učenika, a dijelom i njihove roditelje, nastavnike i učitelje kako bi zajednički pridonijeli ciljevima projekta. Glavni cilj projekta „Zavrti promjenu - kreativne inicijative mladih“ je potaknuti razvoj socijalnih kompetencija učenica i učenika te njihov doprinos zajednici kroz razvoj i provedbu programa neformalnog obrazovanja te razvoj i provedbu inicijativa učenika, roditelja i nastavnika u školi i lokalnoj zajednici. Također, projektom se omogućava bolje povezivanje roditelja, nastavnika, učitelja i učenika u stvaranju sigurnog i poticajnog okuženja u školi.

Kako bi povećali socijalno-emocionalne vještine učenika, Ambidekster klub će provesti radionice „Moj zdravi stil – Moj doprinos i utjecaj na školu i zajednicu“ u OŠ Luka Sesvete. Radionice će provoditi stručnjaci uz pomoć educiranih volontera, a u planu je provesti edukaciju učenika za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici i za medijsku pismenost pod nazivom „Solidarnost u našoj školi i društvenoj zajednici“ i „Komunikacija, prezentacijske vještine i mediji“.

Roditelji neće biti zapostavljeni stoga će Ambidekster klub organizirati radionice „Plovidbe inicijativnog roditelja“ s ciljem povećavanja roditeljskih vještina i kompetencija te vještina za inicijativni i inventivni angažman u školi i društvenoj zajednici.

Budući da je kvalitetna suradnja škole i roditelja ključna u omogućavanju kontinuiranog praćenja rada i razvoja učenika, organizirat će se i edukativne razvojno integrativne supervizije pomoću kojih će nastavnici usavršavati stručne kompetencije te kroz edukaciju „Timski rad i suradnja“ stjecati znanje i vještine za timski rad i suradnju roditelja, škole i zajednice.

Kako ne bi bilo sve u edukacijama i radionicama, tijekom proljeća i ljeta 2022. godine će se provoditi različite humanitarne i volonterske akcije kao i druge aktivnosti građanskog aktivizma prema preferencijama i aktualnim potrebama zajednice s ciljem povezivanja škole i lokalne zajednice. U zagrebačkoj županiji će se provoditi literarni natječaji za obitelji, a najbolji radovi bit će obavljeni u priručniku te će se prezentirati stručnoj i široj javnosti. Na otoku Braču, provest će se likovni natječaj za djecu s ciljem podizanja svijesti o važnosti participacije, doprinosu i odgovornosti svakog pojedinca. Kako bi šira javnost saznala što se sve radilo tijekom ovog projekta, bit će objavljeno minimalno 10 vijesti, priloga i tekstova na mrežnim stranicama.

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva znanosti i obrazovanja.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.