DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Ambidekster klub - Savjetodavni i edukativni centar za djecu mlade i obitelj

Objavljeno: 11.01.2017.

Ambidekster klub - Savjetodavni i edukativni centar za djecu mlade i obitelj

Čime se bavimo i što nudimo

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne  programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

MISIJA Ambidekster kluba je pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

... Read more ...

Opširnije o Ambidekster klubu

Objavljeno: 11.01.2017.

Opširnije o Ambidekster klubu

Abidekster klub je neprofitna, nevladina organizacija civilnog društva koja svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana je kao udruga 10. rujna 2003. godine na inicijativu mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života svake osobe, posebice djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, teškoćama u učenju te mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.
Udruga djeluje sukladno VIZIJI o pravednom, uključivom, zdravom i humanom društvu koje teži pospješivanju ljudskih prava, demokratizaciji, uvažavanju različitosti i međusobnom učenju te integraciji znanja, vrijednosti i proaktivnog djelovanja u zajednici i za zajednicu.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.