DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnje izvješće Ambidekster klub 2013.

Objavljeno: 16.06.2014.

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana,  koja   svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine  incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa  zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju,   te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

Kako bi se omogućilo transparentno financijsko i upravljačko  poslovanje,  učinkovit i sudionički pristup korisnicima te otvorenost dionicima u zajednici Ambidekster klub  uvodi sustav kvalitete djelujući sukladno profesionalnim i etičkim standardima te propisima.

Ambidekster klub usmjerava svoje djelovanje za  dobrobit svojih korisnika, za društvenu zajednicu u cjelini, ali i za dobrobit samih članova, budući da je jedan od strateških ciljeva Ambidekster kluba jačanje kapaciteta organizacije koja mladim stručnjacima omogućava zapošljavanje, korištenje njihovih osobnih i stručnih resursa u smjeru doprinosa pozitivnim društvenim promjenama i razvoju civilnog društva.

Detaljno Izvješće u vezanom dokumentu...

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.