DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Djelatnosti Ambidekster kluba

Objavljeno: 15.08.2023.

 

DJELATNOSTI AMBIDEKSTER KLUBA

Pregled svih aktivnosti Ambidekster kluba sa kratkim opisom svake aktivnosti i poveznicama za detaljniji opis.

NEFORMALNA EDUKACIJA / ODGOJ I OBRAZOVANJE

U suvremenom društvu, gdje mnogi mladi ne mogu živjeti od svog rada i gdje se globalni poredak mijenja, neformalna edukacija postaje ključna. Dok formalna edukacija pruža široko obrazovanje kroz institucije, neformalna edukacija omogućuje pojedincu da sam bira područje razvoja. Povijesno, počela je kao radnički protest protiv kapitalizma u 19. stoljeću. Danas, neformalna edukacija je često esencijalna za zapošljavanje, s obzirom na brzi tehnološki razvoj i promjenjive trendove. Vještine stečene kroz neformalno obrazovanje često su ono što poslodavci traže. Osim što pomaže u karijeri, potiče mlade na aktivizam, promociju ljudskih prava i civilno sudjelovanje. Za pristup neformalnom obrazovanju, preporučuje se uključivanje u nevladine organizacije, online tečajeve ili konferencije. U digitalnom dobu, znanje je svima dostupno, a iskoristiti ga može imati dalekosežne koristi.

Detaljnije >

SAVJETOVANJE I PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Savjetovanje je proces u kojem savjetodavci pomažu pojedincima da promisle o svojim osjećajima i iskustvima. Iako zvuči kao da daju savjete, glavna uloga savjetodavca je omogućiti klijentu da sam donosi odluke. Za razliku od psihoterapije koja se bavi cjelokupnom osobom, savjetovanje se odnosi na svakodnevne probleme. Sastoji se od aktivnosti poput stvaranja povjerenja, aktivnog slušanja i upućivanja na druge izvore pomoći. S druge strane, psihosocijalna potpora se bavi pomoći ljudima da se nose s problemima na različitim razinama - od individualne do društvene. To uključuje razvijanje komunikacijskih vještina, poticanje funkcioniranja u lokalnoj zajednici i poticanje društvenih promjena za bolje funkcioniranje svih. Dok se formalne institucije često bave mentalnim zdravljem, mnogi aspekti psihosocijalne potpore prepušteni su nevladinim organizacijama.

Detaljnije >

INTERKULTURALNOST, RAVNOPRAVNOST I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI

Dubrava, raznolika gradska četvrt s brojnim doseljeničkim obiteljima, često je mjesto sukoba zbog kulturalnih različitosti. Upravo iz tog razloga Ambidekster klub teži osvješćivanju mladih o važnosti razumijevanja i prihvaćanja tih razlika, naglašavajući da strah od nepoznatog često dovodi do predrasuda i konflikta. Klub okuplja mlade različitog etničkog, vjerskog i kulturološkog podrijetla te putem raznih edukativnih projekata promiče interkulturalizam. Kroz interaktivne radionice, mladi uče o važnosti različitosti, izazovima manjinskih skupina i vrijednosti međukulturnog razumijevanja. Iskustvo kluba pokazuje da promjena može početi s malim koracima. Nakon ovakvih radionica, mnogi mladi postaju otvoreniji prema različitostima, doprinoseći stvaranju boljeg društva.

Detaljnije >

ZDRAVO ŽIVLJENJE I KVALITETA ŽIVOTA

U suvremenom društvu, djeca i mladi suočavaju se s mnogim izazovima kao što su zlouporaba droga, pritisak vršnjaka i neaktivan način života. Republika Hrvatska, kao socijalna država, jamči pravo na zdravstvenu zaštitu i zdrav život svojim građanima, posebno mladima. Kako bi osigurala to pravo, Hrvatska provodi razne propise, pruža financijsku potporu organizacijama i surađuje na međunarodnoj razini. Naglasak je na potpori mladima, kroz edukaciju i uključivanje u zajednicu. Ambidekster klub, kao jedna od tih organizacija, pruža stručnu pomoć mladima kroz različite edukativne programe, individualno savjetovanje i interaktivne radionice. Klub je do sada realizirao četiri projekta fokusirana na promicanje zdravih životnih navika među mladima, kao što su "Doživljajna edukacija - 100% prirodno" i "Aktivni i mladi".

Detaljnije >

VOLONTIRANJE

Volontiranje je ključna komponenta demokratskog života u Europi s trećinom Europljana koji su aktivni u volonterskim aktivnostima. To predstavlja nesebično davanje vremena i rada s ciljem doprinosa zajedničkom dobru, bez financijske koristi. Osim što pomaže drugima, volontiranje nudi mnoge koristi volonterima, uključujući osobni razvoj, veće samosvijesti, samopoštovanje te osjećaj svrhe i ispunjenosti. U Hrvatskoj je volonterstvo posebno važno u kontekstu razvoja civilnog društva, s potrebom za dodatnim naporima kako bi se osnažila njegova uloga u društvu. Ujedinjeni narodi su 2001. godine dodatno naglasili važnost volontiranja, dok je Hrvatska 2012. godine donijela "Nacionalnu strategiju" za razvoj civilnog društva. Ambidekster klub, lokalna organizacija, ostvaruje mnoga svoja postignuća zahvaljujući volonterskom radu, s posebnim fokusom na obrazovne i društvene projekte za mlade. Klub surađuje s brojnim fakultetima kako bi omogućio studentima praktičnu nastavu i iskustvo kroz volontiranje.

Detaljnije >

DRAMSKA PEDAGOGIJA U AMBIDEKSTER KLUBU

Dramski odgoj u Ambidekster klubu promiče metode poučavanja kroz dramski izraz, koristeći ljudsku sposobnost za izražavanje tijekom sazrijevanja. Dramski izraz uključuje interpretaciju stvarnih ili izmišljenih događaja kroz odigrane uloge i situacije. Glumački talent nije presudan, stoga je ovaj pristup primjenjiv na djecu i mlade s različitim sposobnostima. Dramski odgoj pridonosi razvoju emocionalne i osjetilne svijesti, komunikacijskih vještina, kreativnosti, društvene svijesti i samopouzdanja kod mladih. Ambidekster klub koristi dramsku pedagogiju u svojim projektima, bilo kroz radionice ili kreacijom interaktivnih predstava usmjerenih na senzibilizaciju javnosti o različitim problemima. Mladi kroz sudjelovanje stječu samosvijest, razvijaju konstruktivne stavove i upravljaju emocijama. Klub je producirao predstave koje se bave pitanjima poput disfunkcionalnih obitelji, nasilja i trgovine ljudima, s nekoliko naslova izvedenih tijekom godina.

Detaljnije >

DOPRINOS RAZVOJU JAVNIH POLITIKA

Javne politike predstavljaju namjerno djelovanje institucija vlasti koje utječe na društvo i ekonomiju. Postoje tri ključne dimenzije odlučivanja u vezi s javnim pitanjima: političko odlučivanje aktera, sadržaj politike i institucionalni ustroj za donošenje odluka. Demokracija omogućuje zainteresiranoj javnosti, uključujući organizacije civilnog društva, sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Upravo je civilno društvo često ključno jer posjeduje ekspertizu i iskustvo. U Hrvatskoj postoji Kodeks savjetovanja koji regulira uključivanje javnosti u odlučivanje. Ambidekster klub aktivno sudjeluje u kreiranju, provedbi i praćenju hrvatskih javnih politika, posebno onih usmjerenih prema djeci i mladima. Njihov rad pridonosi stvaranju i praćenju važnih nacionalnih programa kao što su Nacionalni program za mlade i Nacionalni program zaštite prava djece, te politikama iz područja socijalne skrbi, fokusirajući se na kvalitetu provedbe mjera i podršku mladima s problemima u ponašanju.

Detaljnije >IZDAVAČKA DJELATNOST

Ambidekster klub putem izdavaštva teži integraciji i diseminaciji stručnih znanja, iskustava i rezultata istraživanja. Osim stručne literature, izdaju i beletristiku, kao zbirke radova korisnika te prijevode kulturno važnih književnih djela nepoznatih hrvatskoj javnosti. Izradu stručnih publikacija obogaćuju razni dionici, uključujući korisnike, stručnjake iz socijalne skrbi, školske timove i suradnike iz civilnog društva. Ovi priručnici nude suvremene pristupe u radu s korisnicima. Književno izražavanje koristi se kao terapeutska metoda za poticanje mladih na promišljanje i suočavanje s problemima, dok objavljivanje njihovih radova pruža ohrabrenje drugima. Ambidekster klub također inicira projekte samofinanciranja, s fokusom na prijevode djela važnih stranih autora, kao što su japanski pisci Soseki Natsume i Ogai Mori. Klub je prepoznat po temeljitom pristupu, odgovornim izdavačkim smjernicama i kvalitetno pripremljenom sadržaju.

Detaljnije >


KULTURNO - UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Kulturno-umjetničko stvaralaštvo pruža duboku analizu pojma umjetnosti koja se ne može jednostavno definirati. Umjetnost je izraz osobnih emocija, mišljenja i stavova kroz različite medije. Ona je istraživanje, sloboda, odgovornost i energija. Umjetnost je rezultat interakcije između umjetnika i materijala, gdje oba sudionika postaju pobjednici. Kada se umjetnost promatra izvan galerija, prepoznaje se kao kontinuirana interakcija i suradnja među ljudima. Svi smo umjetnici koji oblikuju i oblikuju sebe kroz svakodnevne kreativne čine. Uz to, naveden je program "Vidjeti nevidljivo" koji ističe percepciju svijeta kroz unutarnje biće i niz održanih izložbi koje se fokusiraju na različite teme i medije u raznim galerijama Zagreba.

Detaljnije >

ZAGOVARANJE PRAVA DJECE I MLADIH

Zagovaranje prava djece i mladih fokusira se na poboljšanje politika i praksi za one koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti ili nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. To obuhvaća pružanje kvalitetnih socijalnih usluga, lobiranje za financiranje preventivnih programa i suradnju s međunarodnim organizacijama poput UN-a. U Hrvatskoj, razvoj zagovaranja pratio je transformaciju civilnog društva, s fokusom na aktivniju ulogu djece i mladih. Ambidekster klub, član dviju mreža udruga usmjerenih na prava mladih, ističe važnost održivih promjena, temeljenih na dokazima i iskustvima korisnika. Klub se zalaže za zaštitu prava definiranih UN-ovom Konvencijom o pravima djece, naglašavajući važnost uključivanja mladih u proces odlučivanja. Klub potiče mlade da se aktivno zalažu za svoja prava, potičući ih na razmišljanje, informiranje i djelovanje. Pridružite nam se u kreiranju pozitivne promjene za naše društvo.

Detaljnije >

ZNANSTVENI PRISTUP I SOCIJALNE INOVACIJE

U današnje vrijeme, naglasak je često na inovacijama u tehnologiji i prirodnim znanostima, ali socijalne inovacije - nove ideje i koncepti koji pružaju rješenja za društvene izazove - ne dobivaju istu pažnju. Socijalne inovacije usmjerene su na izazove kao što su nezaposlenost, loši radni uvjeti zbog diskriminacije ili socijalnog statusa, i drugi problemi koji utječu na društvo. Iako mnoge ideje imaju potencijal za transformaciju, često nailaze na prepreke poput nedostatka financiranja ili otpora prema promjenama. Da bi se ove inovacije promicale, vlade i međunarodne organizacije uključuju ih u svoje strategije i otvaraju centre za socijalne inovacije. Europska unija je prepoznala važnost socijalnih inovacija i sada ih postavlja kao prioritet, koristeći socijalne eksperimente kao alat za poticanje inovacija u socijalnim politikama. Klub Ambidekster posebno se usredotočuje na socijalne inovacije i eksperimentiranje kako bi podržao mlade u riziku od socijalne isključenosti, a njihova istraživanja pružaju temelj za kreiranje inovativnih programa i projekata u suradnji s korisnicima.

Detaljnije >

Ambidekster klub je inicijativa posvećena poticanju i podršci mladima kroz širok spektar djelatnosti

Ambidekster klub je inicijativa posvećena poticanju i podršci mladima kroz širok spektar djelatnosti, s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i društveni aktivizam. Klub priznaje važnost neformalne edukacije u svjetlu brzog tehnološkog razvoja i globalnih promjena, naglašavajući individualni izbor i prilagođavanje vještinama koje poslodavci traže. Pored obrazovanja, klub pruža psihosocijalnu podršku, pomažući pojedincima da se suoče s osobnim i društvenim izazovima, bilo kroz savjetovanje ili druge oblike podrške.

Doprinoseći razumijevanju i prihvaćanju kulturalnih različitosti, Ambidekster potiče međukulturni dijalog među mladima. Osim što potiče interkulturalnost, klub radi na promociji zdravog života, educirajući mlade o zlouporabi droga, zdravstvenoj zaštiti i drugim aspektima kvalitete života. Volontiranje je također ključni aspekt rada kluba, omogućujući mladima da se angažiraju, razvijaju i pridonose društvu.

Kroz dramsku pedagogiju, klub nudi mladima priliku da istraže i izraze svoje osjećaje, misli i iskustva. Ova metoda, koja kombinira umjetnost i obrazovanje, postala je snažno sredstvo za poticanje samosvijesti i osobnog razvoja među korisnicima. Osim toga, klub se aktivno uključuje u razvoj i provedbu javnih politika, pružajući stručno znanje i prakse usmjerene prema djeci i mladima.

Uz sve navedene aktivnosti, izdavaštvo je jedan od ključnih segmenata djelovanja kluba. Putem publikacija, Ambidekster klub teži širenju stručnih znanja i promicanju kulturnog i literarnog izražavanja. U okviru kulturno-umjetničkog stvaralaštva, klub podržava umjetničke inicijative koje odražavaju različite perspektive i iskustva mladih.

Sve u svemu, Ambidekster klub predstavlja integrirani pristup podršci i razvoju mladih, pružajući im resurse, znanje i vještine potrebne za uspješno suočavanje s izazovima suvremenog društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.