DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Programi i projekti

Objavljeno: 01.03.2022.

Programi i projekti

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

Ovdje navodimo popis aktualnih projekata koje provodi Ambidekster klub.

... Read more ...

Mreža za mlade za socijalno uključivanje

Objavljeno: 30.07.2020.

Mreža za mlade za socijalno uključivanje

08. svibnja 2020. godine Počeo je projekt "Mreža za mlade za socijalno uključivanje".  Projekt provodi Grad Zagreb u suradnji s partnerima: "Ambidekster klubom", "Hrabrim telefonom", Udrugom "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, Udruženjem "Djeca prva", Centrom za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz" i Dječjim domom Zagreb.

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

Objavljeno: 01.06.2020.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

"Klikni za sigurnost"- projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

Projektom „Klikni za sigurnost“ dugoročno se pridonosi smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima te prevenciji tjelesnog kažnjavanja, zanemarivanja i zlostavljanja djece i mladih.

... Read more ...

„MOJ TATA I JA“

Objavljeno: 01.06.2020.

„MOJ TATA I JA“

Projekt „Moj tata i ja“ usmjeren je na osnaživanje očeva za veću uključenost u obiteljskom životu kao i na podizanje svijesti o jednakom značaju majčinske i očinske uloge za cjeloviti razvoj djeteta. Projekt se kontinuirano provodi od 2018. godine i sufinanciran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Zagreba. Uz Ambidekster klub partner na projektu je Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI.

... Read more ...

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Objavljeno: 07.12.2018.

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Opći cilj programa Korak dalje je poticati mlade u riziku od socijalne isključenosti i opću populaciju mladih u dobi od 15 do 24 godine na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje.

... Read more ...

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih
2017/2018

Sažetak

Preventivni program „Moj zdravi stil “ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja te je ponajprije namijenjen populaciji djece i mladih i njihovim roditeljima, uz sudjelovanje nastavnika i stručnjaka iz lokalne zajednice, kao i educiranih volontera. Dva su ključna principa od kojih program polazi: sveobuhvatnost u planiranju i izvođenju intervencija i aktivnosti te visoka razina participacije korisnika, pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog životnog ciklusa programa, od procjene stanja u lokalnoj zajednici, preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti, do evaluacije aktivnosti i intervencija.

... Read more ...

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“ usmjeren je suzbijanje i sprječavanje razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila u mladih kao i drugih disfunkcionalnih ponašanja, odnosno poremećaja u ponašanju. Namijenjen je prije svega mladima, adolescentima srednjoškolske dobi (uz sudjelovanje roditelja) koji su u riziku od razvoja ovisnosti/ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane).
U školskog godini 2016/2017. projekt se provoditi za korisnike iz tri lokalne zajednice, odnosno dvije županije: za korisnike iz Zagrebačke županije - grad Zagreb – istočni dio te u općini Sesvete, kao i za korisnike iz Varaždinske županije u Varaždinu. Provodi se uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa te u pratnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.