DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnje izvješće Ambidekster klub 2014.

Objavljeno: 29.06.2015.

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavna područja: (1) preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija; (2) pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima (3) projekti samofinanciranja putem nakladničke djelatnosti

Jedanesta godina djelovanja Ambidekster kluba

U jedanaestogodišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju, razvoju volonterstva i društvenog aktivizma te podizanju kvalitete života pojedinaca, obitelji  i  zajednica.  U  svom  djelovanju,  sukladno  ciljevima,  Udruga  je  posebice  usmjerena  na populaciju djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te druge skupine  djece i mladih s manje mogućnosti,  koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.
Kako bi ostvatio svoju misiju Ambidekster klub razvija i širi stručno utemeljene programe i projekte koji su usmjereni na:
•    razvoj dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji izgradnjom partnerstva u lokalnim zajednicama
•    prevenciju i edukaciju za djecu, mlade, obitelji te dionika iz lokalnih zajednica s iskorakom prema poticanju zapošljavanja, volonterstva i aktivizma mladih.

Ambidekster klub razvija programe i projekte temeljene na socijalnoj inovaciji, zanstveno i stručno utemeljenim podacima, na participaciji korisnika i   suvremenoj postmodernoj paradigmi, te na sustavnim vanjskim (neovisnim) evaluacijama ulažući napore kako bi se  kreirali i oživotvorili model- programi za učinkovitu pomoć i podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti.

Slijedom neovisnih evaluacija niza programa i projekata, te provođenjem istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama (Zagreb i Gospić, 2013., Varaždin I Sv. Ivan Zelina 2015.), Ambidekster klub usmjeren je kreiranju model programa koji su primjenjivi i dostupni pružateljima socijalnih usluga u Hrvatskoj "...Svojim načinom rada Ambidekster klub čini iskorak u području poduzetih intervencija te time predstavlja pionirske pothvate koji su vrijedan ulog u razvoju prevencijske znanosti i prakse u Hrvatskoj" (Izvješće o evaluaciji programa "Moj zdravi stil", 2014, dr. sc. Valentina Kranželić).

Godišnje se provodi u prosjeku 6 programa /projeketa, također je u 2014. godini završeno je 6 progama/projekta, te se započelo s provođenjem 6 projekta u šest lokalnih zajednica u RH Hrvatskoj u Zagrebu, Gospiću, Varaždinu, Sv. Ivanu Zelini, Karlovcu, Županji s ciljem jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga   te osnaživanje stručnih kompetencija djelatnika iz sustava socijalne skrbi.
U  2014.  godini  2918  direktnih  korisnika:  djece,  mladih,  roditelja  i  obitelji  (u  u  sustavu  vanjske
evaluacije) obuhvaćeno je intervencijama i edukativnim aktivnostima.

Za 2014. godinu Ambidekster klub je aplicirao na na 21  poziv/natječaj, pri čemu nisu odobrene samo četiri prijave, pri tome je ostvario gotovo trostruko veće prihode nego u 2013. godini. Broj zaposlenih u udruzi se tijekom 2014. godine udvostručio - s tri na šest osoba, u 2015. godini se i nadalje planiraju nova zapošljavanja mladih stručnjaka. Tijekom 2014. godine volontiralo je 42 volontera/volonterki koji su pridonijeli sa 965 sati, većim dijelom stručnog rada s korisnicima.
Ambidekster  klub  je  za  korisnike  iznajmio  i  opremio  prostor  od  86m².  Prostor  se  nalazi  na pristupačnoj  loklaciji  u  zagrebačkoj Dubravi  gdje  Ambidekster  klub  okuplja naveći  broj korisnika kojima je potrebna psihoscijalna podrška. Na taj način također su otvoreni znatno veći kapaciteti za stručni rad s korisnicima i pružanje socijalnih usluga u alternativnoj skrbi za djecu, mlade i obitelj.

Tijekom 2015. godine Ambidekster klub  konsolidira partnerstva i suradnje, intenzivno surađuje sa 25 organizacija i ustanova, odnosno 75 stručnjaka. Do sada je uspješno surađivao i razmjenjivao iskustva sa preko 100 organizacija,  ustanova i institucija iz Hrvatske i Europske unije.

U svrhu senzibiliziranja javnosti za potrebe i prava rizičnih skupina djece i mladih  te promoviranju inovativnih strategija, koncepata i modela rada s djecom, mladima i obiteljima Ambidekster klub javno djeluje organizirajući stručne skupove i događaje, putem izdavačke i informativne djelatnosti, znanstvenog rada, aktivnim sudjelovanjem u radu umreženih organizacija, sudjelovanjem na stručnim skupovima, konferencijama te u radu radnih skupina pri tijelima državne uprave - u predlaganju
 
u  2014.  godini  organzirano  je  6  skupova/događaja/edukacija,  dok  su  članovi  Ambidekster  kluba
sudjelovali na 20 stručnih skupova i konferencija.

Komunikacija s medijima se intezivirala, projekti i aktivnosti te novosti prezentirane su na televiziji, radiju, te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, na ukupno 30 medija. Izrađena je nova, atraktivna mrežna stanica Ambidekster kluba na kojoj se redovno objavljuju vijesti.

U jedanestoj godini djelovanja Ambidekster klubom upravlja Upravni odbor sastavljen od mladih znanstvenica, te dva istaknuta mlada predstavnika/predstavnice civilnog društva: dr.sc. Dore Dodig, dr.sc.  Ivane  Maurović,  dr.sc.  Gabrijele  Ratkajec  Gašević,  prof.    Krešimira  Makvić,  prof.  Martine Horvat, Predsjednice Ambidekster kluba.

Detaljno Izvješće u vezanom dokumentu...

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.