DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2016. godinu

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana, koja svoj rad temelji na načelima ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti.

Registrirana 10. rujna 2003. godine incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, društvenom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te drugih skupina djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

U četrnaestogdišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi deinstitucionalizaciji i širenju znanstveno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva, ustanova i institucija te lokalne samouprave. Posebice je usmjeren razvoj i širenje inovativih programa i usluga temeljenih na participaciji korisnika i suvremenom multisistemskom pristupu.

Programi i usluge za korsnike posebice su usmjerene na povećanje kompetencija i društvene uključenosti rizične i visokorizične djece i njihovih obitelji. Osim toga, Ambidekster klub sudjeluje u zagovaranju zakonodavnih rješenja i kreiranju politika vezanih uz obrazovanje, socijalnu zaštitu i položaj djece s problemima u ponašanju. Sukladno tome član je Mreže mladih Hrvatske, Koordinacije udruga za djecu, te GOOD inicijative.

Korisnici usluga u Ambidekster klubu su:

  • Djeca, mladi i obitelji za koje se provodimo različite oblike stručnih - individualnih i grupnih oblika rada sukladno njihvim individualnim potrebama
  • Mladi aktivisti koje se uključujemo u programe i projekte kao kreatore aktivnosti u zajednici i za zajednicu
  • Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva i organizcija civilnoga društva koji se mogu uključiti u različite oblike nefomalne edukacije i stručnog osposobljavanja u području rada s djecom, mladima i obiteljima, te društveno osjetljivim skupinama, kao i sa skupinama u društveno nepovoljnom položaju.
  • Volonteri uključeni u edukacije za stručni rad s mladima (youthwork) i osjetljivim skupinama te za provođenje volonterskih akcija

Djeca, mladi i obitelji za koje se provodimo različite oblike stručnih - individualnih i grupnih oblika rada sukladno njihvim individualnim potrebama
Mladi aktivisti koje se uključujemo u programe i projekte kao kreatore aktivnosti u zajednici i za zajednicu
Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva i organizcija civilnoga društva koji se mogu uključiti u različite oblike nefomalne edukacije i stručnog osposobljavanja u području rada s djecom, mladima i obiteljima, te društveno osjetljivim skupinama, kao i sa skupinama u društveno nepovoljnom položaju.
Volonteri uključeni u edukacije za stručni rad s mladima (youthwork) i osjetljivim skupinama te za provođenje volonterskih akcija

Slijedom neovisnih evaluacija niza programa i projekata, te provođenjem istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama, Ambidekster klub usmjeren kreiranju usluga i programa koji su primjenjivi i dostupni drugim pružateljima socijalnih usluga u Hrvatskoj:

"Sunčana strana ulice", "Najjači stav",„Klikni za sigurnost“, "Moj zdravi stil", „Pomagači u obitelji“.

"Osim što predstavlja vrijedan primjer dobre prakse, Ambidekster klub se svojim pristupom razvoju, planiranju, provođenju i praćenju preventivnih i tretmanskih intervencija ističe kao primjer visoke razine postignuća kvalitete programa prema standardima kvalitete preventivnih programa koje je moguće pronaći u suvremenoj literaturi i smjernicama. S obzirom na potrebe razvoja navedenog područja u Hrvatskoj praksi, svojim načinom rada Ambidekster klub čini iskorak u području evaluacije poduzetih intervencija te time predstavlja pionirske pothvate koji su vrijedan ulog u razvoj prevencijske znanosti i prakse u Hrvatskoj (Izvješće o evaluaciji programa "Moj zdravi stil", 2014, dr. sc. Valentina Kranželić).

 

Vrijednosti koje promiče Ambidekster klub su:

ALTRUIZAM

MOBILNOST

BRIŽNOST

INOVACIJA

DEMOKRATIČNOST

ETIČNOST

KREATIVNOST

SIGURNOST

TIMSKI RAD

ELOKVENTNOST

RADIŠNOST

KVALITETA

LUCIDNOST

UDRUŽIVANJE

BOGATSTVO

 

Istaknuti uspjesi Ambideste kluba u 2017. godini

Pružanje inovativnih socijalnih usluga: Mobilni timovi "Pomagači u obitelji" pružaju psihosocijalnu podršku u domovima obitelji u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Osnovano Savjetovalište za mlade u Karlovcu partnerske udruge "Carpe Diem"

U Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj „SPIRIT“: 173 djece i mladih uključujući i njihove obitelji (ukupno 346 korisnika) uspješno je završilo proces savjetovanja. U djece i mladih je pospješeno njihovo svakodnevno funkcioniranje te su unaprijeđene njihove socijalno-emocionalne kompetencije, roditelji su povećali roditeljske kompetencije.

Preko Kluba za zapošljavanje mladih NEET-ovaca "Korak dalje" mladi se upješno zaposle ili nastave školovanje

Iskorak prema društvenom uključivanju mladih: U kampanji "Solo ili solidarno" - izaberi put, angažirani mladi za solidarnost i uključivu društvenu zajednicu: "Kako spriječiti porast problema u ponašanju? "sudjelovalo je 233 srednjoškolca

Ambidekster klub je dobitnik nagrade Vlade RH Ureda za udruge „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ za najbolji volonterski projekt u kategoriji “Organizacija javne kampanje za promociju volonterstva usmjerena učenicima srednjih škola”

 

Uspjesi u 2016. godini izraženi brojčano:


2538 izravnih korisnika usluga i nefomalne edukacije:
2155 djece i mladih, 383 odraslih

suradnja sa 59 organizacija i institucija

6 zaposlenih stručnjaka, 3 osobe na stručnom osposobljavanju

89 volontera ostvarilo je 1068 sati rada


Hvala volonterima, partnerima i suradnicima!

Vidi detaljno izvješće u vezanom dokumentu.

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.