DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih
2017/2018


Sažetak


Preventivni program „Moj zdravi stil “ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja te je ponajprije namijenjen populaciji djece i mladih i njihovim roditeljima, uz sudjelovanje nastavnika i stručnjaka iz lokalne zajednice, kao i educiranih volontera. Dva su ključna principa od kojih program polazi: sveobuhvatnost u planiranju i izvođenju intervencija i aktivnosti te visoka razina participacije korisnika, pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog životnog ciklusa programa, od procjene stanja u lokalnoj zajednici, preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti, do evaluacije aktivnosti i intervencija.
Program „Moj zdravi stil“ nastao u zajednici i za zajednicu, a temelji se na sistemskom intervencijskom modelu koji preko kružne komunikacije između umreženih dionika u društvenoj zajednici potiče učinkovitost preventivnog sustava. Oslanja se na koncept rizičnih i zaštitnih čimbenika te koncept rizika i otpornosti u okviru ekološke multisustavne perspektive; stoga su intervencije i aktivnosti koje se provode u programu planirane i osmišljene na osnovu rezultata provedenih istraživanja potreba i rizika mladih u lokalnim zajednicama (prema Communities that Care (Hawkins i sur., 1999.; Cleveland i sur., 2010.; Zajednice koje brinu – model prevencije poremećaja u ponašanju (Bašić, J., Ferić Šlehan, M., Kranželić Tavra, V., 2007.).
Slijedom rezultata za lokalne zajednice zagrebačke Dubrave i Gospića (2013.) rizični čimbenici koji se ističu su: dezorganizacija zajednice, norme koji podržavaju korištenje droga, stavovi koji podržavaju antisocijalna ponašanja i korištenje droga, obiteljski konflikti, roditeljski stavovi koji podržavaju antisocijalna ponašanja, niska privrženost školi, prijatelji koji koriste drogu. Na području zagrebačke Dubrave najvišu vrijednost postiže zaštitni čimbenik koji se odnosi na nagrade u zajednici za prosocijalno uključivanje, pri čemu su mladi prepoznali vrijednost ulaganja i sinergijskog djelovanja civilnih udruga i škola.
Stoga su preventivne aktivnosti i stručne intervencije za mlade usmjerene na osnaživanje mladih kao kompetentnih osoba u cjelini na način povećanja njihovog znanja u pogledu psihosocijalnih kompetencija, stjecanjem kompetencija i učenjem vještina glede samokontrole, emocionalne svjesnosti i komunikacije, rješavanja problema u odnosima. Također, stručni rad je usmjeren na promjenu stavova vezanih uz korištenje droge, na osnaživanje pojedinaca, ali i na aktivnosti kojima se potiče preventivno, sinergijsko djelovanje u zajednici te poticanje razvoja strategija okruženja.

Detaljnije u vezanom dokumentu.

VEZANI DOKUMENTI
FOTOGALERIJA
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.