DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Radionice „Pogledaj, razmisli, promijeni“

Objavljeno: 06.12.2023.

Preventivni program „Moj zdravi stil “ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja te je ponajprije namijenjen populaciji djece i mladih i njihovim roditeljima, uz sudjelovanje nastavnika i stručnjaka iz lokalne zajednice, kao i educiranih volontera. Tijekom 2022. i 2023. provedene su socijalnopedagoške preventivne radionice za djecu i mlade „Pogledaj, razmisli, promijeni“ u Zagrebu i na otoku Braču.

U socijalnopedagoškim radionicama „Pogledaj, razmisli, promijeni“ u Zagrebu su sudjelovali učenici iz Osnovne škole Vjenceslava Novaka, OŠ Osnovne škole Luka Sesvete i Osnovne škole Mate Lovraka. Radionice su obuhvaćale teme poput upoznavanja sebe, prepoznavanja i nošenja s emocijama, rješavanja sukoba, stigmatizacije i stereotipa, te naknadno vršnjačkog pritiska, ovisnosti, brige o vlastitom zdravlju i cyberbullyinga. Tako su primjerice učenici sudjelovali u raznim kreativnim i interaktivnim aktivnostima poput istina/laž, mapiranje osjećaja, tehnika skeniranja tijela, crtanje po uputi i sl. Pritom su u nekim aktivnostima učenici radili svi zajedno, u nekima u malim grupama ili paru, a u nekima individualno. Obzirom da se radilo o velikom broju radionica, učenici su se imali priliku upoznati i povezati s voditeljima, kao i međusobno, što je olakšavalo grupni proces učenja. Također, razvilo se povjerenje i međusobno otvaranje učenika, pa su tako u nekim razredima radionice dodatno prilagođene njihovim potrebama. Na početku i na kraju svake radionice zaokružile bi se teme, te su učenici imali priliku izraziti svoje prijedloge i komentare. Generalno su učenici zadovoljni temama radionica, kao i interaktivnim načinom učenja.
Iz evalucijskih izvješća vidljivo je kako su učenici stekli vještine i povećali znanja u području zdravih stilova života pri čemu se ravili pozitivniju sliku o sebi, povećano im je samopouzdanje i samopoštovanje, osnažena vještina uspostavljanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugim ljudima, osjećaju da se bolje nose sa stresom i zahtjevnim situacijama, povećano je razumijevanje važnosti odgovornosti prema vlastitom zdravlju, unaprijeđene vještine samozaštitnog ponašanja. z to, učenici su u velikoj mjeri zadovoljni različitim elementima radionica, a posebice voditeljima.

Programske aktivnosti programa „Moj zdravi stil“ 2022-2024 provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.
Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovonsoti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrarati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

FOTOGALERIJA
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.