DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Objavljeno: 07.12.2018.

Opći cilj programa Korak dalje je poticati mlade u riziku od socijalne isključenosti i opću populaciju mladih u dobi od 15 do 24 godine na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje.


Kako bi se navedeni cilj ostvario predviđene su različite programske aktivnosti, a jedna od ključnih je osnivanje Kluba za zapošljavanje - Korak dalje. S korisnicima Kluba se Kroz individualne i grupne susrete nastoje postići sljedeći ciljevi:

•    Povećati stupanj informiranosti (ili znanja) mladih sudionika Kluba za zapošljavanje
•    Usvojiti znanja o formi životopisa i zamolbe za posao sukladno uvjetima natječaja
•    Unaprijediti komunikacijske vještine s naglaskom na vještine samozastupanja i samoprezentacije
•    Povećati stupanj znanja korisnika o aktivnom i produktivnom istraživanju poslovnih mogućnosti i ponuda na tržištu rada
•    Osnažiti mlade za prepoznavanje vlastitih mogućnosti, resursa i pozitivnih strana

Važnu ulogu u procesu traženja zaposlenja imaju mentori - volonteri. Riječ je o zaposlenim osobama koje su motivirane za pružanje podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti. Oni korisnicima pružaju podršku kroz prenošenje znanja, vještina i iskustva traženja posla. Kroz program mentori dobivaju podršku u obliku edukacije pod nazivom PUP - podrška u potrebi kako bi se upoznali s potrebama i specifičnostima osoba s kojima će raditi, njihovim resursima, načinom pružanja podrške, te zadacima koje kao mentori izvršavaju.

Nadalje, u sklopu programa je predviđena edukacija Što nakon srednje škole koja je namijenjena korisnicima Kluba te općoj populaciji. Ova aktivnost uključuje provedbu ciklusa od 4 radionice u 10 razrednih odjela završnih razreda suradničkih škola. Program edukativnih radionica ima sljedeće ciljeve:

•    Povećati stupanj informiranosti mladih o stanju na tržištu rada, svojim pravima te mogućnostima zapošljavanja, nastavku školovanja ili dokvalifikaciji
•    Usvojiti znanja o formi i sadržaju životopisa i molbe za posao sukladno uvjetima natječaja
•    Osvijestiti potrebu razvijanja komunikacijskih vještina, vještina samozastupanja te samoprezentacije

Osim navedenog, korisnici imaju mogućnost sudjelovanja u edukativnoj radionici Razvojem vještina do uspjeha koja je namijenjena onima koji su motivirani educirati se o temama traženja posla. Sudionici edukacije imaju mogućnost informirati se o svojim pravima te mogućnostima i načinima zapošljavanja, osvijestiti potrebu razvijanja komunikacijskih vještina i vještina samoprezentacije te povećati znanje o aktivnom i produktivnom istraživanju poslovnih mogućnosti i ponuda na tržištu rada.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 


Poziv volonterima na uključivanje u aktivnosti programa Korak dalje

Objavljeno: 09.11.2017.

Program „Korak dalje- klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ usmjeren je poticanju mladih u riziku od socijalne isključenosti i opće populacije mladih u dobi od 15 do 24 godine na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje. 

... Read more ...

Edukativna radionica Razvojem vještina do uspjeha

Objavljeno: 13.07.2017.

Edukativna radionica pod nazivom Razvojem vještina do uspjeha u sklopu programa Korak dalje održana je 21.lipnja 2017. u prostoru Gradskog Crvenog križa Zagreb. Cilj edukativne radionice bio je unaprijediti znanja i vještine sudionika na temu zaposlenja, s naglaskom na pisanje životopisa, molbe za posao te pripreme za razgovor za posao.  

Sudionike je kroz temu traženja zaposlenja vodila Lana Horak Pajić koja ima dugogodišnje iskustvo u ljudskim resursima u poslovima selekcije kandidata. U ugodnoj atmosferi i kroz raspravu sudionika, radionica je završila zanimljivim zaključcima.

... Read more ...

Edukativne radionice Što nakon srednje škole

Objavljeno: 19.07.2017.

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti
Edukativne radionice Što nakon srednje škole

U sklopu projekta Korak dalje ove godine je održan ciklus od 4 radionice Što nakon srednje škole u Prehambeno  - tehnološkoj, Veterinarskoj i Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju za učenike završnih razreda. Program edukativnih radionica ima sljedeće ciljeve:
•    Povećati stupanj informiranosti mladih o stanju na tržištu rada, svojim pravima te mogućnostima zapošljavanja, nastavku školovanja ili dokvalifikaciji
•    Usvojiti znanja o formi i sadržaju životopisa i molbe za posao sukladno uvjetima natječaja
•    Osvijestiti potrebu razvijanja komunikacijskih vještina, vještina samozastupanja te samoprezentacije

... Read more ...

Što je Student servis, te kako se i zašto učlaniti u Student servis?

Objavljeno: 20.07.2017.

Mnogi srednjoškolci se dvoume isplati li im se upisati fakultet jer ekonomski gledano tijekom pohađanja visokog obrazovanja zapravo produžuju vrijeme financijske ovisnosti o roditeljima ili skrbnicima. To ne mora nužno biti tako jer kada se jednom upišu na fakultet imaju pravo rada preko Student servisa (SC) i na taj način zaraditi za svoj džeparac i neke vlastite potrebe. Student servis je posrednik između poslodavaca koji imaju privremenu potrebu za radnicima, odnosno studentima te s druge strane studenata koji imaju potrebu/želju zaraditi.

Preko Studentskog servisa mogu raditi studenti, ali i oni koji će to tek postati, tj. oni koji se nalaze na upisnoj listi redovitih studenata nekog fakulteta sve dok se ne upišu na isti (rok upisa na odabrani fakultet). Pravo na učlanjenje imaju redoviti/e studenti/ice svih visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola) koji su upisani na ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) RH-a; nezaposlene osobe koje su završile studij, ali najdulje 3 mjeseca od dana diplomiranja; učenici/e u postupku upisa na studij, ali najdulje 3 mjeseca od završetka srednje škole.

... Read more ...

Kako napisati kvalitetan životopis i molbu za posao?

Objavljeno: 20.07.2017.

Tijekom provedbe radionica Što nakon srednje škole s učenicima završnih razreda srednjih škola, a u sklopu projekta Korak dalje koji u cilju ima poticanje zapošljavanja mladih, nezaobilazna tema bila je ona o pisanju životopisa i molbe za posao. Iako je većina učenika bila upoznata s navedenim pojmovima, mali broj je imao iskustvo u pisanju istih te su bili zainteresirani dobiti informacije o tome kako napisati kvalitetan životopis i molbu za posao.

O važnosti kvalitetnog životopisa i molbe prilikom traženja zaposlenja govorile su i naše gošće predavačice iz ljudskih resursa Adriana Bandalo i Vedrana Perica. Navele su kako su životopis i molba naša karta za poziv na razgovor s potencijalnim poslodavcem. S tim u vezi, isti trebaju biti napisani na način koji će nas predstaviti u najboljem svjetlu, ostaviti dobar prvi dojam na potencijalnog poslodavca te se istaknuti u moru životopisa i molbi koje poslodavci zaprimaju. Budući da se najčešće mnogo kandidata prijavljuje za jedno otvoreno radno mjesto, poslodavac za naš životopis i molbu najčešće može izdvojiti tek nekoliko sekundi, što govori u prilog važnosti izrade kvalitetnog životopisa.

... Read more ...

Zapošljavanje mladih u Hrvatskoj – zakorači „ Korak dalje“ uz podršku Ambidekster kluba

Objavljeno: 30.11.2019.

Ambidekster Klub provodi dva programa/projekta koja dotiču zapošljivosti i zapošljavanju  mladih, te organizira Klub za zapošljavanje mladih koji djeluje na adresi Avenija Dubrava 238, Zagreb.
Prvi je „Korak dalje – projekt/program za zapošljavanje i edukaciju mladih u riziku od socijalne isključenosti“ provodi se  od  2014. godine. Preko ovog programa se godišnje zaposli ili nastavi školovanje od 15-do 20 mladih NEET-ovaca. Drugi projekt je „Društveno uključena romska zajednica na području zagrebačke Peščenice“ s kojim se mladima i njihovim obiteljima pruža sveobuhvatna, stručna, integrirana psihosocijalna podrška.

... Read more ...

Cilj projekta je osnažiti mlade putem izgradnje vještina za snalaženje na tržištu rada

Objavljeno: 06.07.2020.

01.01.2020. Počeo je projekt „Korak dalje – projekt za zapošljavanje i edukaciju mladih u riziku od socijalne isključenosti“  koji se provodi u partnerstvu sa Hrvatskim savezom udruga za mlade i studente s invaliditetom „SUMSI“, Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a uz  financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

... Read more ...

Poziv volonterima za uključivanje u projekt KORAK DALJE

Objavljeno: 07.07.2020.

Poziv volonterima za uključivanje u projekt „Korak dalje – projekt za zapošljavanje i edukaciju mladih u riziku od socijalne isključenosti“. Projekt „Korak dalje“ ima za cilj osnažiti mlade, posebice pripadnike NEET populacije (15 do 29 godina) u razvoju profesionalne karijere putem izgradnje vještina za snalaženje na tržištu rada ili za ostanak i/ili povratak u sustav obrazovanja ili prekvalifikaciju.

U sklopu projekta tražimo mentore – volontere.

... Read more ...

Kratki savjeti o svijetu zapošljavanja - SCENARIJ 1

Objavljeno: 25.01.2021.

Scenarij broj 1

Dolazim u jednu veliku, poznatu firmu na intervju za pripravništvo. Prošla sam njihovo inicijalno online testiranje koje se sastojalo od nekoliko različitih testova - test inteligencije, test poznavanja engleskog jezika i test ličnosti. Prošla sam i njihov telefonski intervju.

... Read more ...

Kratki savjeti o svijetu zapošljavanja - SCENARIJ 2

Objavljeno: 25.01.2021.

Scenarij broj 2

Prijavila sam se na natječaj za rad direktno u struci. Iako još nisam imala položen stručni (državni) ispit, trebala sam se prijavljivati na ''regularne'' natječaje za zapošljavanje na određeno ili neodređeno. Netko me trebao primiti kako bih uopće imala priliku polagati taj stručni ispit obzirom da se na njega može izaći tek nakon odrađenih godinu dana u struci.

... Read more ...

Kratki savjeti o svijetu zapošljavanja - SCENARIJ 3

Objavljeno: 25.01.2021.

Scenarij broj 3

Dolazim na razgovor za posao za rad na poziciji koja u osnovi nije imala puno veze s mojom strukom. Radilo se o poziciji u odjelu prodaje. Nisam imala prethodnog radnog iskustva niti vozačku dozvolu koja je prema oglasu bila obavezna za rad. Ipak, pozvana sam na razgovor.

... Read more ...

Kratki savjeti o svijetu zapošljavanja - SCENARIJ 4

Objavljeno: 25.01.2021.

Scenarij broj 4

U periodu u kojem sam intenzivno tragala za poslom, slala sam prijave na 'sto strana'. Poslala sam mnoštvo prijava – traženje posla postao je moj posao na puno radno vrijeme (uz prekovremene). Odgovore sam rijetko dobivala. Najčešće su to bile samo odbijenice koje su pristizale tek nakon više od mjesec dana.

... Read more ...

Kratki savjeti o svijetu zapošljavanja - SCENARIJ 5

Objavljeno: 25.01.2021.

Scenarij broj 5

Još dok sam studirala, odnosno bila u fazi pisanja diplomskog rada, prijavila sam se na natječaj za pripravništvo u trajanju od dva mjeseca u jednoj velikoj internacionalnoj korporaciji. Kako sam kasnije saznala, bilo je jako puno prijavljenih, a priliku za sudjelovanje dobilo je samo nas 30. Kako je kompanija željela što bolje kandidate, selekcijski proces sastojao se od nekoliko različitih krugova.

... Read more ...

Pronaći posao - nekoliko malih istina za lakše snalaženje

Objavljeno: 15.12.2020.

Nekoliko malih istina za lakše snalaženje za tragače/ice, suputnike/ce i supatnike/ce na tržištu rada, (a bez suvišnih zašto). Zašto? Zato što nas svaki posao natjera na određenu prilagodbu, uvodi nas u novu okolinu, upoznaje nas s novim ljudima i tako nam otvara nove mogućnosti. Na svakom poslu, pa i onom naizgled jednostavnom, stječemo i razvijamo nove vještine. Znači, jačamo sebe i svoje kompetencije, ponovno učimo te i znamo više nego prije. 

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.