DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Što je Student servis, te kako se i zašto učlaniti u Student servis?

Objavljeno: 20.07.2017.

Što je Student servis, te kako se i zašto učlaniti u Student servis 1?

Mnogi srednjoškolci se dvoume isplati li im se upisati fakultet jer ekonomski gledano tijekom pohađanja visokog obrazovanja zapravo produžuju vrijeme financijske ovisnosti o roditeljima ili skrbnicima. To ne mora nužno biti tako jer kada se jednom upišu na fakultet imaju pravo rada preko Student servisa (SC) i na taj način zaraditi za svoj džeparac i neke vlastite potrebe. Student servis je posrednik između poslodavaca koji imaju privremenu potrebu za radnicima, odnosno studentima te s druge strane studenata koji imaju potrebu/želju zaraditi.

Preko Studentskog servisa mogu raditi studenti, ali i oni koji će to tek postati, tj. oni koji se nalaze na upisnoj listi redovitih studenata nekog fakulteta sve dok se ne upišu na isti (rok upisa na odabrani fakultet). Pravo na učlanjenje imaju redoviti/e studenti/ice svih visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola) koji su upisani na ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) RH-a; nezaposlene osobe koje su završile studij, ali najdulje 3 mjeseca od dana diplomiranja; učenici/e u postupku upisa na studij, ali najdulje 3 mjeseca od završetka srednje škole.

Prije nego što se odlučite učlaniti u Student servis trebate provjeriti jeste li zdravstveno osigurani, a to ste najčešće po roditeljima te se s njima posavjetujte, a ako nemate osnovno zdravstveno osiguranje, uredite svoj status u područnoj ispostavi HZZO-a prema mjestu prebivališta. Prijavu u studentski servis obavljate osobno u SC-u koji odaberete, a sada ću opisati postupak za zagrebački Student servis (iako su svi praktički slični). Dakle, pri dolasku u SC javite se na šalter i kažete da se želite učlaniti i ispunite upisni karton.

UČENICI (maturanti) trebaju predati:

1.    Preslika državne mature (i dati izvornik na uvid službeniku)
2.    Ispis „Moji rezultati“ na Postani student
3.    Osobna iskaznica ili putovnica na uvid
4.    Dvije fotografije veličine 35x25mm
5.    Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid).

Za učenike koji nemaju dokument o državnoj maturi mogu se privremeno učlaniti u Student servis Zagreb ako prilože sljedeće dokumente:

1.    Ispis Rezultata po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku na Postani student
2.    Presliku svjedodžbe o završenom 4.razredu srednje škole (izvornik na uvid) ili presliku maturalne svjedodžbe (izvornik na uvid) ili potvrdu škole o završenom 4. razredu srednje škole
3.    Osobnu iskaznicu ili putovnicu na uvid
4.    Dvije fotografije veličine 35x25mm
5.    Osobni žiro račun (ugovor ili potvrdu banke ) na uvid

1http://www.sczg.unizg.hr

STUDENTI trebaju predati:

1.    Studentska iskaznica
2.    Uvjerenje (potvrda) o statusu redovnog/e studenta/ice za tekuću akademsku godinu, odnosno elektronički zapis o statusu redovitog studenta
3.    Osobna iskaznica ili putovnica na uvid
4.    Dvije fotografije veličine 35x25mm
5.    Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid).

Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje planiraju aktivno tražiti posao te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

•    nisu redoviti učenik ili student.
•    ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
•    nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

2http://www.hzz.hr

•    nisu član zadruge,
•    nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,
•    nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
•    ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
•    nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
•    nisu zaposleni prema posebnim propisima,
•    nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
•    ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
•    nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
•    nemaju utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.

Dakle, sve nezaposlene osobe i tražitelji zaposlenja (to su osobe koje trenutno imaju posao, ali traže drugi) koji nakon završenog obrazovanja odluče krenuti u potragu za poslom posredstvom HZZ-a te ispunjavaju gore navedene uvjete prijavljuju se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta te se prilikom prijave određuju termini individualnog savjetovanja.

Za prijavu u evidenciju HZZ-a trebat će vam sljedeći dokumenti:

•    važeća osobna iskaznica i potvrda o boravištu ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta
•    svjedodžba o završenoj školi ili diploma (original ili ovjerena kopija)
•    podatak o OIB-u.

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz isti je potrebno priložiti:

•    dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
•    dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. Potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
•    presliku kartice tekućeg računa banke.


Prednosti prijave u Student servis ili na Hrvatski zavod za zapošljavanje

 Često se u društvu spominje problem rada „na crno“ te mnogi ne vide koristi od rada preko Servisa ili Zavoda. Međutim, Student servis primjerice, na svojevrstan način osigurava da će student ili učenik (u Učeničkom servisu) biti zaista isplaćen za odrađeni posao, postoji unaprijed okvirna satnica za pojedinu vrstu poslova, može se dobiti potvrda o stečenom iskustvu na poslovima, te se za bilo kakve nedoumice oko ponašanja poslodavca i radnih uvjeta možete obratiti Studentskom servisu kako bi vas kao posrednik zaštitio ili barem ispitao cjelokupnu situaciju.

Slično kao i kod prijave u Student servis, prijava na HZZ-u donosi određene prednosti. Za osobe koje dotada nikada nisu bile u radnom odnosu donosi mogućnost ulaska u evidenciju Zavoda, pri čemu poslodavci dobivaju uvid o postojanju osoba određenih kvaliteta i sposobnosti, znanja i slično koji su spremni preuzeti posao. S druge strane nezaposlene osobe i tražitelji zaposlenja stječu priliku o saznavanju oglasa za posao, pripreme za razgovor s poslodavcem, mogućnost prekvalifikacija i dokvalifikacija putem Zavoda. Za osobe koju su bile u radnom odnosu određeni period (minimalno 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca) te koje podnesu zahtjev za novčanom naknadom u zakonsko propisanom roku imaju pravo na novčanu naknadu. Također prijavljeni na Zavod imaju mogućnost ostvariti pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja, pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, te pravo na mirovinsko osiguranje ako osoba ostvari pravo na novčanu naknadu te ispunjava uvjet godina života za starosnu mirovinu, a nedostaje najviše 5 godina mirovinskoga staža za starosnu mirovinu. Svakako za ostvarenje prava treba podmirivati obveze prema Zavodu koje će vam reći savjetnik/ca ili možete pronaći na stranicama HZZ-a.

Izvori:
1.    http://www.sczg.unizg.hr/student-servis/clanstvo/
2.    http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10026

Autor: Ana Zadelj

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.