DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Savjetovanje i psihosocijalna podrška

Objavljeno: 06.01.2017.

Savjetovanje i psihosocijalna podrška

SAVJETOVANJE

Savjetovanje je aktivnost u kojoj savjetodavci pomažu korisnicima da istraže osjećaje i misli koje su povezane s njihovim iskustvima. Na taj način, omogućavaju korisnicima da promisle o onome što im se događa i da razmotre druge mogućnosti razmišljanja i djelovanja.

... Read more ...

Volontiranje

Objavljeno: 06.01.2017.

Volontiranje

Volonterske aktivnosti smatraju se izuzetno važnim dijelom demokratskog života u Europi, a podaci ukazuju da je već troje od deset Europljana je volonterski aktivno!
Volontiranje je dobrovoljni individualni čin ili grupno davanje zbog općeg dobra i dobrobiti ljudi – darivanje vremena i rada kojem svrha nije ostvarivanje neposredne financijske koristi za davatelje, već ulaganje u zajedničke interese, interese drugih i pomoć osobama u potrebi. Volontiranjem se mladi ljudi razvijaju u svim aspektima – posebice u razumijevanju i širenju  prosocijalnih  vrijednosti te širenju ideje socijalne uključenosti kao načinu za ostvarivanje i promicanje ljudskih prava na odgovoran način. Volontiranje omogućava veću razinu socijalne osviještenosti uključenih volontera te bogatstvo razmjene iskustva i znanja, povezivanje s ljudima na različitim razinama djelovanja, isto tako i sa ljudima različitih svjetonazora. Aktivnim volontiranjem volonteri stječu znanja, vještine i sposobnosti potrebne primjerice za zapošljavanje, ali isto tako volonteri pospješuju osobni razvoj, posebice povećanjem samosvijesti i  samopoštovanja  kao i osjećajem ispunjenosti i svrhovitosti života.

... Read more ...

Doprinos razvoju javnih politika

Objavljeno: 06.01.2017.

Doprinos razvoju javnih politika

Uz riječ politika često povezujemo različite, pa i negativne asocijacije. Međutim, čak i kada govorimo negativno o politici i tad od institucija vlasti očekujemo da doprinose rješavanju problema koji su prepoznati u društvu. Rješavanje takvih javnih problema odvija se upravo putem javnih politika. Javne politike možemo definirati kao namjerno djelovanje institucija vlasti koje utječe na društvo i ekonomiju (Škrabalo, 2010).

... Read more ...

IZDAVAČKA DJELATNOST

Objavljeno: 06.01.2017.

IZDAVAČKA DJELATNOST

Putem izdavaštva Ambidekster klub ima cilj objediniti, integrirati i diseminirati primjenjiva stručna znanja i iskustva, rezultate istraživanja kao i rezultate u provođenju projekata i programa. Također je izdavačka djelatnost je usmjerena i na izdavanje djela beletristike, primjerice zbirki radova korisnika, kao i na prijevode književnih djela od posebnog kulturnog značaja, a dosada nisu imala priliku biti predstavljena hrvatskoj javnosti.

... Read more ...

ŽIVJETI UMJETNOST

Objavljeno: 06.01.2017.

ŽIVJETI UMJETNOST

Završetkom formalnog umjetničkog obrazovanja vjerojatno nećemo dobiti odgovor na to što to umjetnost jest i kako da na jasan način prezentiramo što ona jest. Taj je pojam prevelik, presnažan, presvet i obavijen velom nedodirljivosti, izaziva strahopoštovanje i ostavlja nas na distanci kada želimo zaroniti u njegovu bit. Možemo pokušati dotaknuti taj pojam, pokušavajući se služiti slobodnim, neteorijskim rječnikom, nabacujući misli koje ne moraju nužno biti pravilo, niti odgovor na pitanje.

... Read more ...

ZAGOVARANJE PRAVA DJECE I MLADIH

Objavljeno: 06.01.2017.

ZAGOVARANJE PRAVA DJECE I MLADIH

Zagovaranje prava djece i mladih usmjereno je na aktivan rad u poboljšanju politika i praksi usmjerenih dobrobiti djece i mladih kojima prijeti rizik od socijalne isključenost ili gubitak adekvatne roditeljske skrbi. Praktično iskustvo u zagovaranju poučava  nas da uspješno zagovaranje dovodi do održivih promjena koje djeci i mladima osiguravaju puno uživanje njihovih prava u okruženju koje im pruža podršku.

... Read more ...

Znanstveni pristup i socijalne inovacije

Objavljeno: 06.01.2017.

Znanstveni pristup i socijalne inovacije

Značaj inovacija u području visokih tehnologija, te njihova primjena u medicini, biokemiji i brojnim drugim područjima baziranim uglavnom na prirodnim i tehničkim znanostima danas se smatra  temeljem pozitivne gospodarske perspektive neke zemlje. Znatno manje pažnje posvećuje se ulozi socijalnih inovacija, odnosno novih ideja, modela i koncepata koji nude optimalna i dugoročno održiva rješenja za sve složenije socijalne, gospodarske, ekološke i klimatske izazove s kojima je svijet suočen.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.