DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Objavljeno: 27.06.2017.

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.

Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.


Tako su u školskoj godini 2016./2017. radionice opće prevencije provedene u ukupno 17 razreda Poljoprivredne škole i Trgovačke škole u Zagrebu te u 8 razreda Osnovne škole Dr. Jure Turića u Gospiću.

Tijekom radionica učenici su informirani o različitim oblicima nasilja, o primjerenim načinima reagiranja u slučajevima nasilja, senzibilizirani su za traženje stručne podrške u slučajevima nasilja te upoznati sa štetnosti i rasprostranjenosti elektroničkog nasilja (engl. cyberbullying).
Radionice su provodile izvoditeljice projektnih aktivnosti Ambidekster kluba uz pomoć i podršku volonterki – aktivistkinja koje su i same sudjelovale na edukaciji "Cybercool - edukacija i aktivizam" u svrhu njihovog osposobljavanja za sudjelovanje u kampanji „Klikni za nenasilje“.
Tekst koji slijedi nastao je temeljem iskustva provedbe radionice opće prevencije naše volonterk, studentice prve godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije i dio je medijske kampanje „Klikni za nenasilje".
Kampanja se provodi provodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o govoru mržnje na internetu te smanjenja tolerancije na govor mržnje na internetu i poticanja djece, mladih i odraslih na aktivno zalaganje za poštivanje ljudskih prava. Tekstom je odgovoreno na pitanja koja su učenicima bila najzanimljivija, a vezana su uz nasilje među vršnjacima.

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Važno je da znaš da nasilje nije nešto što se događa samo tebi. Mnogi tvoji vršnjaci svakodnevno doživljavaju nasilje. Također, bitno je zapamtiti da nitko ne zaslužuje biti zlostavljan i osjećati se kako nema prijatelja. Vjerujem kako se pitaš kako se izboriti s nasilnikom te kako učiniti da nasilje prestane. Znaj da rješenje uvijek postoji i problem možeš riješiti na neki od sljedećih načina:
- Pokaži da je nasilje za tebe neprihvatljivo, reci da ne želiš nikom nauditi i da ne želiš da itko tebi naudi.
- Povjeri se prijateljima! Problem je manji kad se podijeli.
- Povjeri se odrasloj osobi od povjerenja.
- Ne izbjegavaj školu jer time samo odgađaš problem. Ne srami se zatražiti pomoć.
- Obrati se za pomoć roditeljima ili nekoj drugoj odrasloj osobi od povjerenja.
- U školama rade stručnjaci (pedagozi, socijalni pedagozi, psiholozi, defektolozi, nastavnici...) koji će ti pomoći. Važno je da znaš da je odgovornost svake odrasle osobe zaštititi djecu koja doživljavaju nasilje.1
Pomoć možeš potražiti i u sljedećim ustanovama:
- policija (192)
- centar za socijalnu skrb u tvom gradu/kvartu
- Poliklinika za zaštitu djece i mladih
- savjetovališta (npr. Savjetovalište Luka Ritz, Centar za djecu, mlade i obitelj Modus...)
- Hrabri telefon (chat ili savjetodavna linija za djecu (116 111)).2
Pomoć možeš potražiti i u anonimnom on-line savjetovalištu Ambidekster kluba: Klikni za sigurnost (e-mail: spirit@ambidekster.hr). Možeš nas nazvati i na broj telefona 01/285 2170 ili se javiti putem društvenih mreža (Facebook: Ambidekster klub).

1Buljan - Flander (2010) , G. (2010). Nasilje među djecom. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.
2Savjetovalište Luka Ritz (2013). Nasilje među djecom i mladima - priručnik za djecu, mlade, roditelje i školske djelatnike. Zagreb: Savjetovalište Luka Ritz.


Koje su obveze nadležnih državnih tijela u slučaju nasilja među djecom i mladima?

Nadležna državna tijela dužna su u slučaju nasilja među djecom i mladima postupati prema dokumentu koji se naziva Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (2004). Svaka ustanova ima određene zadatke koje je, prema spomenutom dokumentu, kada sazna za nasilje dužna obaviti.
Stručnjaci zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi dužni su u slučaju prijave ili dojave o nasilju među djecom i mladima odmah poduzeti sljedeće mjere:
- Poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje prema djetetu.
- U slučaju potrebe dužni su pozvati i stručnjake zaposlene u drugim državnim tijelima (npr. policija).
- Ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled dužni su odmah pozvati službu hitne liječničke pomoći i osigurati djetetu liječnički pregled.
- Odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje ili zakonske zastupnike djeteta te ih upoznati sa svim okolnostima. Dužni su roditelje uputiti i na moguće oblike savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaživanja djeteta.
- Odmah nakon prijave/dojave nasilja obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja. Ako je postojala liječnička intervencija dužni su, uz dogovor s liječnikom, obaviti razgovor čim bude moguće. Pritom je potrebno postupati posebno brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu.
- Obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju saznanja o počinjenom nasilju te na taj način utvrditi sve okolnosti.
- Što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje te ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja.
- Pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje te ih upoznati sa svim okolnostima nasilja.
Stručnjaci zaposleni u centrima za socijalnu skrb dužni su u slučaju prijave ili dojave o nasilju među djecom i mladima odmah poduzeti sljedeće mjere:
- Po primitku prijave ili obavijesti žurno ispitati slučaj te pribaviti podatke o svim okolnostima.
- Što žurnije pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje i na primjeren način obaviti razgovor poradi stjecanja uvida u obiteljske i druge prilike djeteta. Također, dužni su ih upoznati s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja i izvijestiti ih o nadležnostima centara za socijalnu skrb radi zaštite prava i interesa djeteta.
- Radi zaštite djetetovih prava i što žurnijeg otklanjanja uvjeta koji pridonose nasilnom ponašanju djeteta, izreći primjerene mjere obiteljsko - pravne zaštite.
- U slučaju sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta od strane roditelja ili zakonskih zastupnika podnijeti prekršajne, odnosno kaznene prijave.
- Preporučati i obvezati roditelje, odnosno zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć pri centru za socijalnu skrb ili pri drugoj odgovarajućoj ustanovi.
- Redovito nadzirati preporučeno postupanje roditelja prema djetetu te obavljati potrebne provjere i izvide.

Stručnjaci zaposleni u policijskim upravama/policijskim postajama dužni su u slučaju prijave ili dojave o nasilju među djecom i mladima odmah poduzeti sljedeće mjere:
- Žurno uputiti specijaliziranog policijskog službenika za maloljetničku delikvenciju, a iznimno drugog policijskog službenika, radi poduzimanja nužnih i neodgodivih mjera i radnji.
- Pribaviti podatke potrebne za razrješenje slučaja te utvrditi eventualno postojanje elemenata kažnjive radnje i identificirati počinitelja.
- Provesti kriminalističku obradu maloljetnih počinitelja nasilja u nazočnosti roditelja ili zakonskih zastupnika.
- O zaprimljenoj prijavi obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
- Voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka o slučajevima prijave ili obavijesti o nasilju među djecom i mladima.
Također, na stranicama MUP-a možete pronaći aplikaciju Red Button koja omogućuje djeci i odraslima da prijave sadržaj na internetu za koji sumnjaju da je nezakonit i da se odnosi na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.
Za kraj je važno napomenuti kako je dužnost svake osobe da prijavi svako nasilno ponašanje s kojim je upoznata.

Korištena literatura:
1. Buljan-Flander, G. (2010). Nasilje među djecom. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.
2. Savjetovalište Luka Ritz (2013). Nasilje među djecom i mladima - priručnik za djecu, mlade, roditelje i školske djelatnike. Zagreb: Savjetovalište Luka Ritz.
Internet izvori:
1. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. (2004). Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Preuzeto sa stranice http://www.mspm.hr/UserDocsImages/djeca%20i%20obitelj/Protokol-o-postupanju-u-slucaju-nasilja-u-obitelji.pdf na dan 08.06.2017.
2. Buljan - Flander (2010) , G. (2010). Nasilje među djecom. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.
3. Savjetovalište Luka Ritz (2013). Nasilje među djecom i mladima - priručnik za djecu, mlade, roditelje i školske djelatnike. Zagreb: Savjetovalište Luka Ritz.AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.