DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

Objavljeno: 18.01.2017.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU


Članovima kluba
Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB, Valpovačka 13, Zagreb, za 2015. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2015. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RASNPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.
...
Zaključak
Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB, Valpovačka 13, Zagreb, za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Vidi potpuno Izvješće u vezanom dokumentu.

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.