DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Projekt: KLIKNI ZA NENASILJE! ANGAŽIRAJ SE ZA SIGURNOST!

Objavljeno: 06.01.2023.

Ambidekster klub u 2022. i 2023. godini provodi projekt „Klikni za nenasilje! Angažiraj se za sigurnost!“ financiran od strane Grada Zagreba, s ciljem prevencije međuvršnjačkog nasilja među mladima i prevencije nasilja na internetu.

Projektom se pridonosi pravovremenom prepoznavanju, sprječavanju i zaustavljanju nasilja među mladima i to participacijom mladih, roditelja, stručnjaka u odgojno-obrazovnom sustavu i umrežavanjem dionika u društvenoj zajednici grada Zagreba.

Osim individualnog savjetovanja djece počinitelja i žrtava nasilja, te uključivanja roditelja u proces savjetovanja njihove djece, uz navedene intervencije „u živo“, oformljenio je i on – line savjetovalište, omogućeno je i savjetovanje putem interneta i telefona. S obzirom na rastući broj odaziva na ovaj poziv, i na veliki broj telefonskih poziva, razvidno je da je djeci i mladima u riziku te njihovim roditeljima otvoren novi, a nekima prihvatljiviji, kanal komunikacije.

Također se kao doprinos preventivnom u zagrebačkim se školama provode radionice u svrhu informiranja i osvještavanja učenika i nastavnika o prevenciji međuvršnjačkog i elektroničkog nasilja.

U projekt su uključene OŠ Luka Sesvete, OŠ Čučerje, Industrijsko-strojarska škola i Upravna škola. S višim razredima osnovne škole i prvim razredom srednje škole, provode se setovi od četiri radionice s temama prepoznavanja nasilja, elektroničkog nasilja, nasilja u mladenačkim vezama, te nenasilnog rješavanja sukoba i primjerenog reagiranja u slučaju nasilja. Radionice su osmišljene tako da na zabavan i interaktivan način potiču sudjelovanje učenika, motiviraju učenike za temu, te potiču grupnu diskusiju o njima relevantnim temama vezanih za vršnjačko nasilje. Tako su se učenici iskušali u igranju uloga, grupnom radu, osmišljavanju vlastitih preporuka, izradi plakata i brojnim drugim kreativnim metodama, a obuhvaćeno je ukupno 193 učenika.

Obzirom da su se radionice provodile u školama, u terminima sata razrednika, u radionice su bili uključeni svi učenici i učenice što je činilo ovaj način rada prirodnijim i istovremeno raznolikim. Također, učenici su se već međusobno poznavali, a četverotjedne radionice omogućile su dovoljno prostora za stvaranje sigurne i opuštene atmosfere u kojoj se u sigurnom okruženju moglo i poticalo iznošenje vlastitog mišljenja svih učenika, te dijeljenje osobnih iskustava. Tako su učenici, osim glavnih tema, posredno učili i o međusobnom slušanju i uvažavanju različitog mišljenja. Brojne interaktivne aktivnosti potaknule su učenike na sudjelovanje, te uvelike povećale interes učenika za teme nasilja, stoga je dinamika i uključenost učenika nadmašila očekivanja.

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.