DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2017. godinu

Objavljeno: 30.05.2018.

U 2017. godini prihodi su ostvareni najvećim dijelom od donacija Državnog proračuna za provedbu programa i projekata i to od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa te od Ureda za udruge Vlade RH i „Državnog proračuna“ kako posrednika za isplatu donacija ostvarenih iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjenih za provedbu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Potom prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave (sredstva za provedbu programa i projekata, od Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te od Grada Gospića).
Dio sredstava ostvaren je od refundacija i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje djelatnica bez zasnivanja radnog odnosa. Mali dio prihoda ostvaren je od zateznih kamata i redovnih članarina. Dio prihoda ostvaren od projekata samofinanciranja - prodaja robe – izdavanjem i prodajom četiriju knjiga iz područja osnovne djelatnosti Udruge te izvođenjem treninga "Kreativna reakcija za nenasilje". Sredstva od projekata samofinanciranja troše se isključivo za obavljanje djelatnosti udruge sukladno statutu.
Dio sredstva proslijeđen je udrugama Carpe Diem iz Karlovca te Mreži mladih Hrvatske kao partnerima koji provode projektne aktivnosti na području Karlovca I Zagreba u sklopu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Također, dio sredstava proslijeđen je udruzi Društvo naša djeca Grada Gospića koji provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije u sklopu projekata Moj zdravi stil i Klikni za sigurnost te Likovnoj udruzi Lika koji također provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije a u sklopu projekta Sunčana strana ulice.
Ambidekster klub provodi projektne aktivnosti u sklopu projekta "Standardi i prakse - volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva" financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda te je nositelj projekta Udruga Igra proslijedila sredstava za partnerstvo na projektu i provođenje aktivnosti.
Također, Ambidekster klub je partner na projektu Volonterski centar Gospić financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i politiku te je nositelj projekta Društvo Naša djeca Grada Gospića proslijedio manji dio sredstava za provođenje aktivnosti.
Donirana sredstva trošena su namjenski za provođenje programa i projekata koji su usmjereni pružanju socijalnih usluga i provođenju aktivnosti neformalne edukacije. Programi i projekti Udruge provode se najvećim dijelom na području Grada Zagreba, ali i drugih lokalnih zajednica (Karlovac, Gospić, Varaždin).

U sklopu rashoda najviše su zastupljeni rashodi za zaposlenike Udruge koji obavljaju poslove direktnog rada s korisnicima .
Zatim slijede materijalni rashodi u kojima najveći postotak čine intelektualne usluge stručnih suradnika (honorari, naknade studentima za rad preko student servisa, knjigovodstvene i bilježničke usluge), a zatim dio prihoda se koristi za pokrivanje troškova obavljanja osnovne
djelatnosti Udruge, odnosno za troškove najma prostora, režije, nabavu opreme, uredski materijal i sl. U financijskim rashodima najveće učešće čine bankarske usluge. (...)

Vidi kompletno Izvješće u vezanom dokumentu.

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.