DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2015. godinu

Objavljeno: 19.01.2017.

Ambidekster klub, Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj,  tijekom trinaestogodišnjeg razdoblja djelovanja pridonosi socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja, kao što su mladi s problemima u ponašanju i NEET populacija mladih.

  Ambidekster klub godišnje provodi u prosjeku šest programa /projekata (obuhvat korisnika je od 2700- 4700 korisnika godišnje, 40- 100 volontera) sukladno strateškom planu i ciljevima Udruge, a u partnerstvu, sektorskoj i međusektorskoj suradnji s brojnim ustanovama i organizacijama iz Hrvatske i Europske Unije. Ambidekster klubu osnivač je dva savjetovališta: U zagrebačkoj Dubravi djeluje Savjetovalište za djecu,  mlade  i obitelj „SPIRIT“, a u Gospiću Savjetovalište za mlade Boomerang. ...

1. Postignuća u 2015. godini


U dvanestogodišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju, razvoju volonterstva i društvenog aktivizma te podizanju kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica. U svom djelovanju, sukladno ciljevima, Udruga je posebice usmjerena na populaciju djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te druge skupine  djece i mladih s manje mogućnosti,  koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

1.1. POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA  U 2015. GODINI


Kako bi ostvatio svoju misiju Ambidekster klub razvija i širi stručno utemeljene programe i projekte koji su usmjereni na:  
•    razvoj dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji izgradnjom partnerstva u lokalnim zajednicama
•    prevenciju i edukaciju za djecu, mlade, obitelji te dionika iz lokalnih zajednica s iskorakom prema poticanju  zapošljavanja, volonterstva i aktivizma mladih.   
 
Ambidekster klub razvija programe i projekte temeljene na socijalnoj inovaciji, zanstveno i stručno utemeljenim podacima, na participaciji korisnika i  suvremenoj postmodernoj paradigmi, te na sustavnim vanjskim (neovisnim) evaluacijama ulažući napore kako bi se  kreirali i oživotvorili modelprogrami za učinkovitu pomoć i podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti.  
 
Slijedom neovisnih evaluacija niza programa i projekata, te provođenjem istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama (Zagreb i Gospić, 2013., Varaždin i Sv. Ivan Zelina 2015.), Ambidekster klub usmjeren je kreiranju model programa koji su primjenjivi i dostupni pružateljima socijalnih usluga u Hrvatskoj "...Svojim načinom rada Ambidekster klub čini iskorak u području poduzetih intervencija te time predstavlja pionirske pothvate koji su vrijedan ulog u razvoju prevencijske znanosti i prakse u Hrvatskoj" (Izvješće o evaluaciji programa "Moj zdravi stil", 2014, dr. sc. Valentina Kranželić).
 
Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavna područja: (1) preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija; (2) pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima  (3) projekti samofinanciranja putem nakladničke djelatnosti
 
Godišnje se U Ambidekster klubu provodi u prosjeku 6 programa /projeketa, također je u 2014. godini završeno je 6 progama/projekta, te se započelo s provođenjem 6 projekta u šest lokalnih zajednica u RH Hrvatskoj u Zagrebu, Gospiću, Varaždinu, Sv. Ivanu Zelini, Karlovcu, Županji s ciljem jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga  te osnaživanje stručnih kompetencija djelatnika iz sustava socijalne skrbi.

Detaljno Izvješće u vezanom dokumentu...

VEZANI DOKUMENTI
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.