DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnja izvješća Ambidekster kluba

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

 

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana, koja svoj rad temelji na načelima ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, društvenom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te drugih skupina djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

U četrnaestogdišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi deinstitucionalizaciji i širenju znanstveno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva, ustanova i institucija te lokalne samouprave. Posebice je usmjeren razvoj i širenje inovativih programa i usluga temeljenih na participaciji korisnika i suvremenom multisistemskom pristupu.
Programi i usluge za korsnike posebice su usmjerene na povećanje kompetencija i društvene uključenosti rizične i visokorizične djece i njihovih obitelji. Osim toga, Ambidekster klub sudjeluje u zagovaranju zakonodavnih rješenja i kreiranju politika vezanih uz obrazovanje, socijalnu zaštitu i položaj djece s problemima u ponašanju. Sukladno tome član je Mreže mladih Hrvatske, Koordinacije udruga za djecu, te GOOD inicijative.

Vidi detaljnije: Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2016. godinu

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2015. godinu

1. Postignuća u 2015. godini

U dvanestogodišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju, razvoju volonterstva i društvenog aktivizma te podizanju kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica. U svom djelovanju, sukladno ciljevima, Udruga je posebice usmjerena na populaciju djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te druge skupine  djece i mladih s manje mogućnosti,  koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

1.1. POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA  U 2015. GODINI
Kako bi ostvatio svoju misiju Ambidekster klub razvija i širi stručno utemeljene programe i projekte koji su usmjereni na:  
•    razvoj dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji izgradnjom partnerstva u lokalnim zajednicama
•    prevenciju i edukaciju za djecu, mlade, obitelji te dionika iz lokalnih zajednica s iskorakom prema poticanju  zapošljavanja, volonterstva i aktivizma mladih.   
 
Ambidekster klub razvija programe i projekte temeljene na socijalnoj inovaciji, zanstveno i stručno utemeljenim podacima, na participaciji korisnika i  suvremenoj postmodernoj paradigmi, te na sustavnim vanjskim (neovisnim) evaluacijama ulažući napore kako bi se  kreirali i oživotvorili modelprogrami za učinkovitu pomoć i podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti. 

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2015.

 

 

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

Članovima kluba
Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB ...
...
Zaključak
Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB, Valpovačka 13, Zagreb, za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Vidi detaljnije: Izvješće o revizijskom uvidu za 2015. g.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2014. godinu

POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA U 2014. GODINI

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavna područja: (1) preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija; (2) pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima (3) projekti samofinanciranja putem nakladničke djelatnosti ...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2014.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2013. godinu

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana,  koja   svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine  incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa  zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju,   te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2013.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.