DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Uključi se, volontiraj!

1 - Uključi se, volontiraj!

Cjeloviti i integrirani pristup

2 - Cjeloviti i integrirani pristup

Ambidekster team

3 - AK TEAM

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT MLADIH

4 - ZA KVALITETNIJI ŽIVOT MLADIH

SAVJETOVANJE

5 - SAVJETOVANJE

NEFORMALNA EDUKACIJA

6 - NEFORMALNA EDUKACIJA

Sunčana strana ulice

7 - Sunčana strana ulice

Interkulturalnost

8 - Interkulturalnost

Zdravo življenje

9 - Zdravo življenje

AMBIDEKSTER KLUB NOVOSTI

Doprinos volontera – polaznika psihoterapijskih škola u Savjetovalištu „SPIRIT“ – prvi evaluacijski sastanak 2017.

Objavljeno: 03.03.2017.

Pet volontera  - polaznika gestalt i realitetne psihoterapijske škole, angažiranih u savjetovalištu Ambidekster klub „SPIRIT“  tijekom prva četiri mjeseca volontiranja dalo je velik doprinos u pružanju cjelovite psihosocijalne usluge korisnicima savjetovališta - djeci, mladima i obiteljima.

U naše savjetovalište javljaju se korisnici s različitim potrebama i problemima, jednom djelu naših korisnika – roditeljima i mladima  je osim savjetovanja i različitih edukativnih programa koje provodimo potrebna i pomoć psihoterapeuta. Stoga je doprinos studenata psihoterapijskih škola  bio od velike pomoći,  na taj način bi obitelji uspjele dobiti cjelovitu uslugu na jednom mjestu.

... Read more ...

Klikni gore za posebne Ambidekster rubrike ili nastavi čitati donje Ambidekster novosti, ispod kojih su i predmetne rubrike Upoznaj AK i rubrika Izdvojeno...

Dan ružičastih majica u zagrebačkoj Dubravi, 22.02.2017.

Objavljeno: 23.02.2017.

Aktivisti iz Ambidekster kluba iz zagrebačke Dubrave su zajedno s učenicima iz Poljoprivredne, Prehrambeno-tehnološke, Veterinarske škole i XII. gimnazije obilježili Dan ružičastih majica na način da je u zajedničkom prostoru škola organiziran glazbeni nastup učenika koji su pokazali svoje umijeće pjevanja, sviranja, beatbox-anja, dok su istovremeno kraj njih ostali učenici oslikavali ružičaste majice i ispunjavali ih pozitivnim porukama koje pozivaju na ljubav, sklad, nenasilje. Slike majica bit će objavljene na facebook stranici Ambidekster kluba (https://www.facebook.com/ambidekster.hr/) te će svi zainteresirani moći glasati za onu koja im se najviše sviđa, a zatim će imati priliku i osvojiti tu majicu.

... Read more ...

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2015. godinu

Objavljeno: 19.01.2017.

Ambidekster klub, Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj,  tijekom trinaestogodišnjeg razdoblja djelovanja pridonosi socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja, kao što su mladi s problemima u ponašanju i NEET populacija mladih.  Ambidekster klub godišnje provodi u prosjeku šest programa /projekata (obuhvat korisnika je od 2700- 4700 korisnika godišnje, 40- 100 volontera) sukladno strateškom planu i ciljevima Udruge, a u partnerstvu, sektorskoj i međusektorskoj suradnji s brojnim ustanovama i organizacijama iz Hrvatske i Europske Unije. Ambidekster klubu osnivač je dva savjetovališta: U zagrebačkoj Dubravi djeluje Savjetovalište za djecu,  mlade  i obitelj „SPIRIT“, a u Gospiću Savjetovalište za mlade Boomerang. ...

... Read more ...

Poziv mladima na uključivanje u aktivnosti Kluba za zapošljavanje „Korak dalje“!

Objavljeno: 07.01.2017.

Ako imaš između 15 i 21 godinu, ne ideš u školu i nezaposlen/a si, a želiš podršku pri pronalasku posla ili nastavku školovanja, javi nam se!
U „Klubu za zapošljavanje“ moći ćeš:
- naučiti koja su tvoja prava i odgovornosti pri pronalasku posla,
- naučiti kako se motivirati i aktivirati u traženju posla,
- naučiti kako se predstaviti poslodavcu i pripremiti za razgovor za posao,
- upoznati se sa svijetom rada i naučiti kako tražiti posao i gdje pronaći informacije o poslu...

... Read more ...

Obavijest edukantima psihoterapijskih škola o završetku prijava za volontiranje!

Objavljeno: 07.01.2017.

Dragi edukanti psihoterapijskih škola,
ovim putem želimo vas obavijestiti kako su prijave za volontiranje u provedbi savjetodavnog/terapijskog tretmana u Savjetovalištu za djecu, mlade i obitelj „SPIRIT“ Ambidekster kluba završene budući da je prijavljen željen broj volontera.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za uključivanje u rad Ambidekster kluba te Vas želimo obavijestiti kako će prijave biti ponovno otvorene u listopadu 2017. godine.

... Read more ...

SOLO ILI SOLIDARNO? IZABERI PUT!

Objavljeno: 16.12.2016.

Angažirani mladi za solidarnost i društveno uključivanje mladih: Kako spriječiti porast problema u ponašanju?

Društveno angažirani mladi koji su željeli doprinijeti društvenom uključivanju svojih vršnjaka u riziku od socijalne isključenosti uz podršku Ambidekster kluba organizirali su i isplanirali različite aktivnosti solidarnosti u svojim školama i lokalnim zajednicama, koje su prezentirali na tribini razmjene iskustva i konferenciji za medije održanoj 14. prosinca u Zagrebu u Hotelu Dubrovnik.

... Read more ...

Poziv na konferenciju za medije i tribinu razmjene iskustva mladih

Objavljeno: 12.12.2016.

Ambidekster klub Vas poziva na tribinu pod nazivom SOLO ILI SOLIDARNO? IZABERI PUT! Angažirani mladi za solidarnost i društveno uključivanje mladih: Kako spriječiti porast  problema u ponašanju? Tema tribine su društveno angažirani mladi koji pridonose društvenom uključivanju svojih vršnjaka koji su u riziku  od socijalne isključenosti.

Uz podršku Ambidekster kluba osmislili su različite inovativne aktivnosti u svojim školama i lokalnim zajednicama. Svoje ideje će predstaviti na tribini razmjene iskustva i konferenciji za medije.

... Read more ...

IZDVOJENO

Poziv mladima na uključivanje u aktivnosti Kluba za zapošljavanje „Korak dalje“!

Objavljeno: 07.01.2017.

Poziv mladima na uključivanje u aktivnosti Kluba za zapošljavanje „Korak dalje“!

Obavijest edukantima psihoterapijskih škola o završetku prijava za volontiranje!

Objavljeno: 07.01.2017.

Obavijest edukantima psihoterapijskih škola o završetku prijava za volontiranje!

SOLO ILI SOLIDARNO? IZABERI PUT!

Objavljeno: 16.12.2016.

SOLO ILI SOLIDARNO? IZABERI PUT!

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.

UPOZNAJ AMBIDEKSTER KLUB

Ambidekster klub - Savjetodavni i edukativni centar za djecu mlade i obitelj

Objavljeno: 11.01.2017.

Čime se bavimo i što nudimo

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne  programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

MISIJA Ambidekster kluba je pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

On-line savjetovalište djeluje u sklopu nacionalne kampanje „Ne govoru mržnje na internetu“ (više na www.dislajkammržnju.hr) koju provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

On-line savjetovalište „Klikni za sigurnost“ namjenjeno je djeci, mladima, roditeljima i svima vama koji se želite informirati i savjetovati, saznati stručne i provjerene informacije vezane uz nasilje preko interneta ili druge oblike nasilja. Stručne, educirane  osobe pomoći će vam u situacijama kada ste u dilemi, niste sigurni kako postupiti i kome se nadalje obratiti.

... Read more ...

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Objavljeno: 06.01.2017.

Program savjetovališta zasnovan  na  postmodernoj paradigmi i  multisistemskom pristupu ogleda se u sljedećim učincima:
Korisnici su vrlo zadovoljni tijekom i kvalitetom rada, te pristupačnošću "savjetovališta u susjedstvu", stoga je savjetovalište je popularno i nestigmatizirajuće, pojedinci i obitelji samoinicijativno obraćaju za pomoć.

... Read more ...

KIM – kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja među djecom i mladima

Objavljeno: 06.01.2017.

Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.

... Read more ...

Info punkt „InFORMIRAJ se“ – o klubu za zapošljavanje mladih

Objavljeno: 16.01.2015.

Što je info punkt „InFORMIRAJ se“

U ovom info punktu možeš saznati informacije o Klubu za zapošljavanje „Korak dalje“ te informacije vezane uz zapošljavanje mladih: koja su tvoja prava kao mlade osobe u području zapošljavanja u Hrvatskoj, koje su tvoje mogućnosti, gdje tražiti posao, kako ga tražiti, kako napisati životopis i zamolbu te kako se predstaviti na razgovoru za posao. Tekstove pišu mladi koji dolaze u klub za zapošljavanje.

... Read more ...

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“

Objavljeno: 13.12.2013.

Europska unija "Ulaganje u budućnost"

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH www.strukturnifondovi.hr

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ usmjeren je na jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga kao i na osnaživanje stručnih kompetencija djelatnika iz sustava socijalne skrbi u tri lokalne zajednice: u Zagrebu, Karlovcu i Gospiću.

Suradnjom i umrežavanjem dionika u lokalnim zajednicama, djeci i mladima, te obiteljima u riziku i krizama postat će dostupne socijalne usluge  integrirane  psihosocijalne podrške.

... Read more ...

Financijska podrška

Objavljeno: 14.02.2012.

Institucionalna podrška

„Ambidekster klub je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.“
www.zaklada.civilnodrustvo.hr

... Read more ...