DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Objavljeno: 06.01.2017.

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Program savjetovališta zasnovan  na  postmodernoj paradigmi i  multisistemskom pristupu ogleda se u sljedećim učincima:
Korisnici su vrlo zadovoljni tijekom i kvalitetom rada, te pristupačnošću "savjetovališta u susjedstvu", stoga je savjetovalište je popularno i nestigmatizirajuće, pojedinci i obitelji samoinicijativno obraćaju za pomoć.

... Read more ...

Sunčana strana ulice

Objavljeno: 06.01.2017.

Sunčana strana ulice

Ciljevi provođenja programa

U odnosu na strategiju razvoja djelatnosti socijalne skrbi:
Doprinos u širenju integriranih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj temeljenih na etici participacije (sudjelovanju korisnika) te na izgradnji partnerstva između OCD-a, institucija i lokalne samouprave

U odnosu na dobrobiti za korisnike:
Pospješivanje otpornosti  i socijalne integracije/uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (posebice visokorizične djece i mladih - počinitelja kaznenih djela, mladih sklonih nasilničkom ponašanju, djece i mladih izvan procesa školovanja, te djece i mladih s internaliziranim PUP-om

... Read more ...

KIM – kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja među djecom i mladima

Objavljeno: 06.01.2017.

Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.