DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

„MOJ TATA I JA“ - OBILJEŽAVANJE DANA OČEVA

Objavljeno: 18.03.2019.

„MOJ TATA I JA“ - OBILJEŽAVANJE DANA OČEVA

19.03.2019. od 15:30 do 18:30 u prostorima osnovne škole Luka u Sesvetama obilježavati će se dan Očeva.

Udruga Ambidekster klub u partnerstvu s udrugom Suncokret OLJIN organizira poligonske, sportsko rekreativne i zabavne aktivnosti za roditelje i djecu. Aktivnosti se organiziraju s ciljem da se očevi kroz iskustvene aktivnosti osnaže za kvalitetnije ostvarenje roditeljske uloge te s ciljem poticanja unapređenja odnosa s djecom. U poligonske aktivnosti biti će uključeno ukupno 100 očeva i djece, a nakon aktivnog popodneva slijedi zasluženo druženje i zakuska za uključene.

... Read more ...

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Objavljeno: 07.12.2018.

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Opći cilj programa Korak dalje je poticati mlade u riziku od socijalne isključenosti i opću populaciju mladih u dobi od 15 do 24 godine na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje.

... Read more ...

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih

„Moj zdravi stil“ – projekt usmjeren razvijanju zdravih životnih stilova u djece i mladih
2017/2018

Sažetak

Preventivni program „Moj zdravi stil “ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja te je ponajprije namijenjen populaciji djece i mladih i njihovim roditeljima, uz sudjelovanje nastavnika i stručnjaka iz lokalne zajednice, kao i educiranih volontera. Dva su ključna principa od kojih program polazi: sveobuhvatnost u planiranju i izvođenju intervencija i aktivnosti te visoka razina participacije korisnika, pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog životnog ciklusa programa, od procjene stanja u lokalnoj zajednici, preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti, do evaluacije aktivnosti i intervencija.

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

Objavljeno: 22.02.2018.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

"Klikni za sigurnost"- projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

Projektom „Klikni za sigurnost“ dugoročno se pridonosi  smanjenju različitih  pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima te prevenciji tjelesnog kažnjavanja, zanemarivanja i zlostavljanja djece i mladih.

... Read more ...

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“ usmjeren je suzbijanje i sprječavanje razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila u mladih kao i drugih disfunkcionalnih ponašanja, odnosno poremećaja u ponašanju. Namijenjen je prije svega mladima, adolescentima srednjoškolske dobi (uz sudjelovanje roditelja) koji su u riziku od razvoja ovisnosti/ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane).
U školskog godini 2016/2017. projekt se provoditi za korisnike iz tri lokalne zajednice, odnosno dvije županije: za korisnike iz Zagrebačke županije - grad Zagreb – istočni dio te u općini Sesvete, kao i za korisnike iz Varaždinske županije u Varaždinu. Provodi se uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa te u pratnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije.

... Read more ...

Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca

Objavljeno: 24.07.2017.

Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca

Provedbom projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ doprinosi se razvoju i promociji održivih i kvalitetnih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, temeljenim na principima rada s mladima. Projekt će, kreiranjem i provedbom volonterskih programa temeljenim na potrebama i interesima učenika te korištenjem resursa u lokalnoj zajednici, promovirati vrijednosti i prednosti volontiranja. Također će doprinijeti povećanju broja učenika uključenih u volonterske aktivnosti u ustanovama i organizatorima volontiranja u lokalnim zajednicama.

... Read more ...

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

„Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ trogodišnji je program (2017-2019) koji se provodi u parterstvu Ambidekster kluba i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav.

Program „Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ usmjeren jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju psihoedukativnog programa  „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u zatvorski sustav RH.
Provođenjm programa radionica u zatvorima i kaznionicama „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ se želi doprinijeti ispunjavanju svrhe same kazne zatvora/odgojne mjere - aktivnom i odgovornom korištenju vremena provedenog na izdržavanju kazne/izvršavanju odgojne mjere te pripremi počinitelja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.  
„Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ je dokazano učinkovita metoda grupnog psihoedukativnog rada sa svrhom razvijanja i uvježbavanja  socijalnih i socijalno-emocionalnih vještina, vještina asertivnosti i rješavanja problema u različitim skupinama zatvorenika.  Metoda je prepoznata unutar zatvorskog sustava Republike, te se od kraja 2014. godine u suradnji Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav, Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu metoda promišlja i razvija u namjeri  trajne implementacije u zatvorski sustav RH.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.