DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Važnost ulaganja u mlade

Objavljeno: 05.07.2021.

Mreža za aktivaciju mladih kao nositelje budućih procesa u zajednici

U CeZam - Centru za mladež Zaprešić je 24. lipnja 2021. održan okrugli stol s predstavnicima mladih aktivnih u savjetodavnim tijelima, predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave te organizacijama mladih i za mlade o važnosti ulaganja u mlade kao nositelje budućih aktivnosti u zajednici.

Sudionike je pozdravila i predstavila moderatorica okruglog stola Marijana Perinić, a riječ je dana predstavnicima mladih među nazočnima kako bi predstavili svoje djelovanje.

Predstavnik Vijeća učenika Grada Zagreba je predstavio rad vijeća i teškoće na koje nailaze u radu. Navedeno se u najvećoj mjeri odnosi na pojavu epidemijskih uvjeta koji su im onemogućili redovitije sastajanje, a uslijed činjenice da nemaju adekvatni prostor što je značajan infrastrukturni nedostatak. Izvijestio je nazočne i o planovima usmjerenim na informiranje i aktiviranje mladih koji će uključivati redovitija događanja i predstavljanja koja uključuju poznate aktivne osobe kao način upoznavanja mladih s pozitivnim primjerima aktivnih mladih osoba.

Predstavnik Savjeta mladih Grada Zaprešića izvještava o dobroj suradnji s Gradom Zaprešićem kao i mogućnostima da ostvari implementaciju raznih aktivnosti u zajednici koje su namijenjene mladima u okvirima manjih projekata, manjih proračunskih vrijednosti. Spominje i potrebu za adekvatnim prostorom Centra za mlade te izazov nedovoljne informiranosti mladih te potrebe da se više pažnje posveti informiranju i educiranju. Iznosi i primjer nedovoljne informiranosti mladih koji su uključeni u savjetodavna tijela te iskustva da se njihov glas nije dovoljno slušao.

Predstavnica Grada Zaprešića je ukazala na brojne aktivnosti Grada koje uključuju redovite natječaje za studentske stipendije kao i financiranje organizacija koje se bave mladima. Isteklo je razdoblje provedbe postojećeg Gradskog programa za mlade, ali novi treba tek donijet. Na okruglom stolu je otvorena tema i nagrađivanja mladih koji su aktivni u zajednici kroz volonterske aktivnosti i doprinos lokalnoj zajednici kroz dobivanje dodatnih bodova kod natječaja za stipendije. Ideja je potekla iz primjera dobre prakse gradova Pazina, Labina i drugih.

Predstavnica Središnjeg ureda za demografiju i mlade je opisala kontinuirana ulaganja i napore kroz razne mehanizme (natječaji za udruge, poticanje dijaloga među relevantnim dionicima…) u smjeru unapređenja podrške mladima za njihovo uključivanje u zajednicu. Navedene napore prepoznaje i predstavnica Mreže mladih Hrvatske koja pohvaljuje suradnju koju ostvaruju s donositeljima odluka.

Predstavnice Centra za mladež Zaprešić koji je postao društveni centar i promijenio ime u CeZam Zaprešić, a djeluje kao udruga čiji su osnivači pojedinci i ustanove s područja Zaprešića, ističu dugogodišnju tradiciju i implementaciju projekata koji su usmjereni djeci i mladima kao i potrebu za suočavanjem s nedavnim infrastrukturnim nedaćama u vidu potrebe za preseljenjem zbog posljedica potresa na prostore javne namjene u Zaprešiću. Ističu kako je njihova organizacija društveni centar koji radi s velikim brojem djece, a od mladih uključuju uglavnom mlade u riziku i to u suradnji sa školama. Opisuju poteškoće u procesu privlačenja mladih i nizak odaziv mladih na aktivnosti koje organiziraju u centru. U tom kontekstu je tijekom okruglog stola uspostavljena dublja komunikacija i izražena namjera za boljom suradnjom između Centra za mladež Zaprešić i Savjeta mladih.

Predstavnici organizacija civilnog društva su redom ukazivali na važnost sustavnog ulaganja u aktivnosti za mlade i rad s mladima. Istaknuli su važnost programskog financiranja koji će moći osigurati stabilnost rada s mladima, za razliku od kratkotrajnih projektnih aktivnosti. Istaknuli su i potrebu za dodatnim ulaganjima sukladno potrebama mladih u poedinim zajednicama, kao i potrebu za smislenom prilagodbom aktivnosti koji su namijenjeni mladima, pojednostavljenju procedura koje su potrebne za njihovo dodatno uključivanje i osiguravanjem uvjeta za unapređenje njihovih vještina i znanja u području građanskog odgoja i obrazovanja.
Mladi kroz obrazovanje ne razvijaju u dovoljnoj mjeri građansku i društvenu kompetenciju te ne znaju kako sudjelovati u donošenju odluka, a praksa pokazuje da njihove potrebe često ostanu neodgovorene i kad ih iskažu. To dovodi do jačanja nepovjerenja i gubitkom interesa za participaciju.

U kontekstu neprilagođenih procedura unutar sustava, na samom okruglom stolu je ustanovljeno kako i aktivnim mladima ponekad nedostaju informacije te da često ne budu dostatno informirani ni o ulogama u savjetodavnim tijelima kojih su članovi. Navedeno je uzeto kao primjer potrebe za povećanjem transparentnosti i dostupnosti ključnih informacija za sudjelovanjem mladih. Odnosno, potrebno je osigurati uvjete koji će omogućiti mladima da se lakše uključuju u procese lokalne zajednice.

Predstavnici organizacija civilnog društva također zaključuju o odnosu snaga i odgovornosti za uključivanje mladih u smjeru potrebe preuzimanja odgovornosti od strane sustava, upravnih tijela i organizacija koje se bave mladima koje trebaju raditi iskorak prema mladima te poticati i podržavati njihovo sudjelovanje.

Zaključeno je kako su infrastrukturni uvjeti (prostor, kontinuitet financiranja,) preduvjet za povećanje vjerojatnosti sudjelovanaj mladih u društvu. Također, aktivnosti kao i procedure koje uključuju mlade moraju biti prilagođene i u komunikacijskom, sadržajnom i izvedbenom smislu. U procesnom smislu, naglašena je potreba za kontinuiranim umrežavanjem i usklađivanjem napora koji se poduzimaju u smislu aktivacije mladih među različitim dionicima.

Predstavnica akademskog sektora, znanstvenica s Ekonomskog instituta iz Zagreba je najavila daljnje analize i provedbu istraživanja tijekom nastavka provedbe projekta s naglaskom na izazove stanovanja mladih i utjecaje na participaciju mladih.

Izvješće izradili:
Martina Horvat
Danijel Bićanić

Zagreb, 1.7.2021.

Ambidekster klubAmbidekster klub

FOTOGALERIJA
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.