DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Klikni za nenasilje! Angažiraj se za sigurnost

Objavljeno: 29.03.2023.

Provođenje preventivnih radionica „Klikni za nenasilje! Angažiraj se za sigurnost“ u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama

Tijekom veljače i ožujka smo u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama održali četiri preventivne radionice u sklopu projekta „Klikni za nenasilje! Angažiraj se za sigurnost!“. S 193 učenika iz Osnovne škole Čučerje, Osnovne škole Luka Sesvete, Industrijsko strojarske škole Zagreb i Upravne škole Zagreb smo pričali o tome kako sukobi nastaju i kako ih možemo nenasilno riješiti, kako prepoznati i spriječiti nasilje i koji oblici elektroničkog nasilja su danas rašireni.

Učenici iz navedenih škola su predlagali mnoga kreativna rješenja i zaključili smo kako je u današnje vrijeme vrlo lagano napisati negativan komentar ili poslati uvredljivu poruku, ali da to sa sobom nosi svoje posljedice zbog toga je važno o tome što više pričati i osvijestiti koliko naše riječi i postupci mogu djelovati na druge oko nas.
Projektne aktivnosti provele su se uz financijsku podršku Grada Zagreba.

U nastavku slijedi opis svih radionica za one koji žele znati više o njima:

Radionice „Klikni za nenasilje! Angažiraj se za sigurnost“

1. Radionica: “Klikni za nenasilje”

OPĆI CILJ:
- prepoznavanje nasilja

OČEKIVANA ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (ishodi):

Učenice i učenici će nakon radionice moći:
- prepoznati nasilna ponašanja u okolini, posebice razliku između zadirkivanja i nasilnog komuniciranja
- opisati različite oblike nasilja
- osvijestiti različite uloge i njihova obilježja tijekom nasilja (žrtva, počinitelj i promatrač), posebice naglašavajući važnost uloge promatrača

VREMENSKI OKVIR:
- 45 minuta – 60 minuta

OPIS AKTIVNOSTI:

1. Točno ili netočno, pitanje je sad?
Opis aktivnosti: Na početku radionice, voditelj/ica podijeli sudionicima listić na kojem su napisane tvrdnje i zamoli ih da zaokruže jesu li tvrdnje točne ili netočne (Dodatak 1 - Tvrdnje o nasilju). Zatim im objasni kako će odgovore dobiti kroz ovu radionicu tako što će se vraćati na tvrdnje sukladno temama koje će obrađivati.
Potrebno vrijeme: 7 minuta

Alternativna aktivnost za srednjoškolsku skupinu:

Rad u skupinama - koje oblike nasilja prepoznajemo u okolini?

Opis aktivnosti: Sudionici se podijele u 4-6 manjih grupa (s 3-5 učenika). Grupe dobivaju zadatke:
1. Napisati na plakat svoja imena
2. Definirati nasilje - napisati svoju grupnu definiciju
3. Raspraviti o nekim situacijama i oblicima nasilja koje primjećuju u svojoj okolini
4. Opisati na plakat kroz nekoliko riječi 1-3 situacije u kojima je bilo nasilja.
Potrebno vrijeme: 7 minuta

2. Definiranje nasilja
Opis aktivnosti: Voditelj/ica potiče sudionike na grupnu diskusiju kroz sljedeća
pitanja: “Kako biste opisali što je nasilje?”, “Kako izgleda nasilje i koja je razlika između nasilja i zezanja?”. Nakon njihovih odgovora voditelj/ica podijeli s njima odgovor što je nasilje, karakteristike nasilja (tad se daje odgovor na prvu tvrdnju) i razlike između nasilja i zezanja.
Potrebno vrijeme: 5 minuta

3. Oblici nasilja
Opis aktivnosti: Voditelj/ica uvodi sudionike u temu oblike nasilja te im postavlja sljedeća pitanja: “Koje sve oblike nasilja razlikujete?”, “Koja sve ponašanja mogu biti nasilna?”, “Gdje se sve nasilje događa?”. Nakon rasprave im voditelj/ica čita odgovor za drugu tvrdnju. Zatim ih upoznaje sa svim oblicima nasilja: fizičko nasilje, emocionalno ili psihičko nasilje, verbalno nasilje, seksualno uznemiravanje i nasilje, ekonomsko nasilje, kulturalno nasilje i cyberbullying - nasilje putem interneta na način da ih podijeli u šest grupa i podijeli papiriće s primjerima nasilja koje će morati razvrstati u pripadajuću vrstu nasilja (Dodatak 2 - Oblici nasilja). Nakon što razvrstaju primjere, svaka grupa čita po jednu vrstu nasilja i njegove pripadajuće primjere.
Potrebno vrijeme: 20 minuta

4. Jesi li žrtva, počinitelj ili promatrač?
Opis aktivnosti: Voditelj/ica ih potiče da razmisle jesu li ikada bili u nekoj od ovih uloga i jesu li doživjeli ili prepoznali nasilje u svojoj okolini. Zatim ih podijeli u manje grupe te im podijeli tri siluete čovjeka (za svaku siluetu po jednu ulogu). Nakon toga im da uputu da si uzmu dovoljno vremena i razmisle što osjeća i misli svaka silueta i kako se ponaša. Svoje odgovore mogu zapisati tako da osjećaje pišu unutar siluete, misli u glavu siluete, a ponašanja izvan tijela oko ruku i nogu (Dodatak 3 - Žrtva, počinitelj, promatrač). Nakon grupnog rada, svaka grupa dobiva vrijeme za predstavljanje svog rada, a voditelj/ica njihove odgovore nadopunjuje s karakteristikama žrtve, počinitelja i promatrača i naglašava kako je uloga promatrača izuzetno važna kako bi se lanac nasilja prekinuo (odgovor na treću tvrdnju).
Potrebno vrijeme: 13 minuta

POTREBNI MATERIJALI I RESURSI:

- PowerPoint prezentacija “Klikni za nenasilje”
- Dodatak 1 - Tvrdnje o nasilju
- Dodatak 2 - Oblici nasilja
- Dodatak 3 - Žrtva, počinitelj, promatrač
- Plakati


2. Radionica: “Elektroničko nasilje = cyberbullying”

OPĆI CILJ:

- prepoznavanje nasilja na internetu

OČEKIVANA ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (ishodi):

Učenice i učenici će nakon radionice moći:

- osvijestiti opasnosti i posljedice komuniciranja putem društvenih mreža s posebnim naglaskom na govor mržnje
- osvijestiti prisutnost elektroničkog nasilja u okolini
- upoznati s različitim pojmovima koji se vežu uz elektroničko nasilje
- opisati različite načine samozaštite na internetu

VREMENSKI OKVIR:
-45 minuta – 60 minuta

1. Hate komentari

Opis aktivnosti: Voditelj/ica prikaže sudionicima jednu sliku (npr. djevojku u haljini ili momak u izlasku) i objašnjava sudionicima zadatak da moraju napisati jedan dobar komentar i jedan zao („hate“) komentar na post-it papirić. Nakon što su svi sudionici to učinili, voditelj/ica objašnjava kako će u svrhu ove aktivnosti glumiti tu djevojku ili momka dok će oni čitati na glas jedan dobar i jedan „hate“ komentar. Isto tako, bitno je naglasiti kako svatko tko čita komentare mora voditelja/icu pogledati u oči i ne smije mijenjati napisane „hate“ komentare. Nakon čitanja komentara može se napraviti kratka pauza kako bi sudionici imali vremena razmisliti o onome što su napisali. Potom slijedi rasprava koja se može potaknuti sljedećim pitanjima: „Je li vam bilo teže za napisati ili za pročitati?; Jeste li se osjećali ugodno dok ste čitali „hate“ komentar?; Je li vam bilo teško gledati me u oči tijekom čitanja?; Mislite li da je „hate“ komentar lakše napisati iz sigurnosti svog doma, ako da, zašto?; Biste li uljepšali „hate“ komentar da sam vam u početku rekao/la da će se taj komentar pročitati?“. Kao zaključak, voditelj/ica se može pozvati na četvrtu tvrdnju iz prve radionice.

Potrebno vrijeme: 20 minuta

2. Što je cyberbullying?

Opis aktivnosti: Voditelj/ica prije ove radionice napravi anonimnu online anketu (npr. u Google Formsu) sa sljedećim pitanjima: Poznaješ li nekoga tko je bio žrtva cyberbullyinga? (da/ne); Jesi li bio žrtva cyberbullyinga iliti elektroničkog nasilja? (da/ne); Jesi li ikada sudjelovao ili vršio/la online zlostavljanje? (da/ne)) te na satu zamoli sudionike da ispune anketu preko mobitela. Zatim im voditelj/ica može pokazati odgovore na grupnoj razini te ih upoznati koja su sve obilježja cyberbullyinga (voditelj/ica se može pozvati na petu i šestu tvrdnju).

Potrebno vrijeme: 6 minuta

3. @saznaj_više

Opis aktivnosti: Voditelj/ica dijeli sudionicima radni listić „@saznaj_ vise“ (Dodatak 4 - @saznaj_više)te prolazi zajedno s njima pojam po pojam (masquerading, sexting, happy slapping, revenge porn, online outing, catfishing, flaming, trolling). Sudionike se pozove na zajedničku diskusiju o pojmovima pomoću pitanja: „Jeste li čuli za taj pojam?; Što mislite o tome?; Jeste li ga kad doživjeli? i sl.“

Potrebno vrijeme: 5 minuta

4. Kako se zaštiti na internetu?

Opis aktivnosti: Voditelj/ica podijeli sudionicima papiriće i zamoli ih da napišu načine kako se zaštiti na internetu. Nakon toga na razini cijele grupe izrađuju plakat kojeg mogu sačuvati, a voditelj/ica im može pripomoći prilikom izrade plakata. Voditelj/ica može zaključiti ovu aktivnost sa sljedećom rečenicom: „Može se činiti kao da nema izlaza iz situacije, a učinci mogu potrajati dugo i utjecati na nas na razne načine, ali to se može prevladati i možemo vratiti samopouzdanje i zdravlje. Važno je upamtiti kako postoji izlaz iz svake pa tako i ovakve situacije.“.

Potrebno vrijeme: 14 minuta

POTREBNI MATERIJALI I RESURSI:

- PowerPoint “Cyberbullying”
- Post it papirići
- Google Forms - anketa
- Plakati

3. Radionica: Nije “ljubav” ako boli

OPĆI CILJ:

- prevencija nasilja u mladenačkim vezama i primjereno reagiranje u slučaju nasilja

OČEKIVANA ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (ishodi):

Učenice i učenici će nakon radionice moći:

- prepoznati nasilna ponašanja u vezi
- osvijestiti zašto osoba ostaje u nasilnoj vezi
- upoznati se s načinima kako pomoći osobi koja je u nasilnoj vezi

VREMENSKI OKVIR:
- 45 minuta – 60 minuta

1. Krugovi ljubavi - I. dio

Opis aktivnosti: Na ploči se nalaze 3 kruga. Učenice i učenici pišu vlastite odgovore na tvrdnje na način da na svaku tvrdnju odgovaraju na post it papir različite boje:
Za mene je ljubav ___ (rozi)
Za mene je ljubavna veza ___ (plavi)
Lijepe svoje odgovore u 2 dogovorena kruga, a treći ostaje prazan. Odgovori se čitaju grupno uz poticanje uvažavanja različitosti.

Potrebno vrijeme: 8 minuta

2. Mitovi o vezama

Opis aktivnosti: Zajedničku raspravu voditelj/ica započinje pozivajući sudionike da istaknu tvrdnje, izreke i komentare koji se ponavljaju u njihovoj okolini o ljubavnim vezama. Pita sudionike jesu li čuli za koju od tvrdnji. Primjeri: Mladi ne znaju ništa o ljubavi. Ljubomora je znak da je nekome stalo. Dečki nikad ne plaču. Tko se tuče taj se voli. Opravdano je na prijevaru u vezi odgovoriti nasiljem. Tko se tuče, taj se voli. Sama si je kriva što ostaje u vezi sa zlostavljačem. Ako netko ostane u nasilnoj vezi znači da mu se nasilje sviđa. Voditeljica se kratko osvrne na mitove i tvrdnje koje su mladi iznijeli te na još neke koji su prisutni npr. često se u javnosti može čuti pitanje “zašto osoba ostaje u nasilnoj vezi ili zašto netko trpi nasilje” koja se često koriste kao oblik okrivljavanja žrtve, a mnogo žrtva je prekinulo nasilnu vezu, ali time nasilje nije automatski prestalo. Važna je uloga svih nas da promislimo što možemo zajedno učiniti u borbi protiv nasilja.
Potrebno vrijeme: 10 minuta

3. Raspravljanje o mitovima

Opis aktivnosti:

Sudionici se podijele u grupe. Svaka grupa dobiva papir sa siluetom ruke i iznad nje oblaka (Dodatak 5 - Raspravljanje o mitovima).

Korak 1. Svaka grupa bira neke od tvrdnji iz prethodnog razgovora te ih komentira i pišu svoje odgovore i razmišljanja u dlan ruke (kako bi odgovorili na tvrdnju, odnosno argumente za i protiv tvrdnje te prepoznaju li da neke tvrdnje ili argumenti podržavaju ili promoviraju nasilje).

Tvrdnje koje se predlažu za raspravu (ako sudionici ne predlože svoje):

- Tko se tuče taj se voli ili nije ljubav ako boli?!
- Biramo li što ćemo s ljubomorom? Kako reagirati na prevaru u vezi?
- Događa li se da netko ostaje u nasilnoj vezi i znate li iz kojih razloga? Kod prekida veze prestaje li odmah i nasilje?

Zatim prezentiraju odgovore.

Korak 2.Grupe dobivaju zadatke u prste napisati 5 nenasilnih izbora reagiranja na probleme u vezama te u oblak predložiti kako bi pomogli žrtvi nasilja u vezi. Zatim predstavljaju svoje odgovore.
Potrebno vrijeme: 20 minuta

4. Krugovi ljubavi - II. dio

Opis aktivnosti: Za kraj sudionici ponovno uzimaju post it papire (zelene boje) te svatko za sebe piše po kojim znakovima i ponašanjima prepoznaju zdravu,
podržavajuću i kvalitetnu vezu u kojoj sami žele biti. Lijepe svoj post it papir u preostali

3. krug na ploči.

Potrebno vrijeme: 7 minuta

POTREBNI MATERIJALI I RESURSI:

● PowerPoint “Nije ljubav ako boli”
● Post it papirići (rozi, plavi i zeleni)
● Dodatak 5 - Raspravljanje o mitovima

4. Radionica „Sukob ili suradnja“

OPĆI CILJ:

- jačanje kapaciteta mladih za nenasilno rješavanje sukoba i primjereno reagiranje u slučaju nasilja

OČEKIVANA ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (ishodi):

Učenice i učenici će nakon radionice moći:

- osvijestiti proces nastanka sukoba
- prepoznati vrste sukoba
- upoznati se s različitim strategijama rješavanja sukoba

VREMENSKI OKVIR:
-45 minuta – 60 minuta

1. S kim se najviše sukobljavaš?

Opis aktivnosti: Voditelj/ica potiče kratku raspravu i kritičko razmišljanje pitanjima poput što za njih predstavlja sukob i s kim se najviše sukobljavaju.

Potrebno vrijeme: 5 minuta

2. Vrste sukoba

Opis aktivnosti: Voditelj/ica objašnjava definiciju sukoba i kako ono nastaje. Zatim ih dijeli u grupe i daje papiriće (Dodatak 6 - Primjeri sukoba) na kojima su napisani po tri primjera za svaku vrstu sukoba i daje im za zadatak da primjere pridruže sukobu kojem pripada:

- unutarnji sukob - 1. što prvo napraviti kada dođem doma?, 2. što da danas gledam na Netflixu - seriju ili film?, 3. što bih mogao/la sutra obući - bijele ili crne tenisice?,
- sukob među pojedincima - 1. svađa s bratom/sestrom zbog prebacivanja kanala na TV-u, 2. svađa s partnerom zbog nejavljanja na mobitel, 3. svađa s mamom zbog nepospremljene sobe,
- sukobi unutar grupe - 1. svađa među kolegama na poslu, 2. svađa u nogometnoj momčadi, 3. svađa u A razredu,
- međugrupni sukobi - 1. sukob navijača Dinama i Hajduka, 2. sukob učenika A i B razreda, 3. sukob lijeve i desne političke orijentacije,
- sukobi između zajednica - 1. sukob između različitih vjerskih zajednica u istoj državi, 2. sukob između različitih nacionalnosti u istoj državi
- međunacionalni sukob - 1. rat između dviju ili više država, 2. teroristički napadi zbog sukoba između dvije ili više država, 3. bojkot uvoza i izvoza robe zbog svađe dviju ili više država

Zatim ih voditelj/ica može potaknuti da sami nadopišu još neki primjer za svaku vrstu sukoba i predstave grupni rad.

Potrebno vrijeme: 25 minuta

3. Načini rješavanja sukoba

Opis aktivnosti: Voditelj/ica ih upoznaje s dvjema orijentacijama (orijentacija na suradnju i orijentacija na natjecanje) te ih potiče na razmišljanje sa sljedećim pitanjima: “Je li dobro sukobiti se?”, “Što dovodi do sukoba?”, “Jeste li više orijentirani na suradnju ili na natjecanje?”. Nakon grupe rasprave, voditelj/ica prikazuje moguće strategije ponašanja u sukobu prema modelu dvostruke brige (popuštanje, izbjegavanje, kompromis, suradnja i natjecanje). Zatim ih podijeli u 5 grupa koje će predstavljati navedene moguće strategije u rješavanju sukoba i sve grupe će dobiti dva ista primjera situacije samo što će sukladno odabranoj strategiji morati doći do rješenja (Dodatak 7 - Primjena strategija rješavanja sukoba). Primjeri su sljedeći:

1. Brat ili sestra stalo uzima tvoju odjeću bez pitanja, a to te užasno živcira. Što ćeš učiniti?
2. Tvoj/a prijatelj/ica se krenuo/la družiti s osobom koja ti se nikako ne sviđa i sve više vremena provodi s njim/njom vrijeme. Što ćeš učiniti?

Voditelj/ica im zada zadatak da na temelju ovih primjera osmisle kratki scenarij i ishod sukladno odabranoj strategiji.

Potrebno vrijeme: 15 minuta

POTREBNI MATERIJALI I RESURSI:

- PowerPoint “Sukob ili suradnje”
- Dodatak 6 - Primjeri sukoba
- Dodatak 7 - Primjena strategija rješavanja sukoba

VEZANI DOKUMENTI
FOTOGALERIJA
AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.